Kiadják a pénzeket!

Tudomásunkra jutott, hogy abban az esetben is kiadták az adósnak a tisztességtelenül felszámított összegeket, ha nem zárult még le a futamideje úgy, hogy közel 20 millió forint fennálló követelése van a banknak az adós felé. Csak kérni kell!

Én ma kikértem, személyesen voltam a bankba. Nyolc napos határidőt adtam, hogy a megadott számlaszámra utalják át a tisztességtelenül felszámított összeget.

Azok, akiknek nincs elmaradása, hivatkozzanak arra, hogy a bank nem számíthatja be a fennálló jövőbeli követelésre, mert azok még nem esedékesek és az aláírt kölcsönszerződés értelmében, az adós szabad akaratán múlik, hogy előtörleszt vagy sem. A bank kizárólag a szerződésben megjelölt feltételek megvalósulása esetén kötelezheti az adóst előtörlesztésre, úgy mint pl. az ingatlan állagában beállt romlás, értékcsökkenés esetén, de semmi esetre sem a bank által, évekkel korábban jogtalanul bitorolt pénzekre való hivatkozással.

Azoknak, akiknek felmondták a szerződését (ilyennek is kiadták) hivatkozzanak arra, hogy túlfizetésben és nem hátralékban voltak, amikor felmondták a szerződést. Egyszerű megállapításról van szó. Meg kell nézni, mikor történt az utolsó befizetés az adós részéről és mikor történt a szerződés felmondása. Az elszámoló levélben feltüntetett tisztességtelen összegből kiderül, hogy hány havi törlesztőrészletet futott volna ki és hogy hány hónap nemfizetés után mondták fel a szerződést. Ezzel meg lehet állítani a végrehajtásokat, valamint ez képezi a kártérítések alapját is.

A legcélravezetőbb személyesen eljárni a bankban. Ne ijedjenek meg, ha megpróbálják lerázni Önöket. Ragaszkodjanak hozzá, hogy írásban továbbítsák a követelésüket. Adjanak nyolc napos határidőt, hogy a megadott számlára utalják a pénzt. Fontos, hogy ne azt a számlaszámot adják meg amelyikről még fennálló követelést levonhatnak, mert előfordulhat, hogy ráteszik a pénzt és le is szippantják.

Hivatkozzanak az új Ptk.-ra, a jogalap nélküli birtoklásra.

JOGALAP NÉLKÜLI BIRTOKLÁS

5:9. § [A jogalap nélküli birtokos helyzete és kiadási kötelezettsége]

(1) Aki jogalap nélkül van a dolog birtokában, köteles a dolgot a birtoklásra jogosultnak kiadni.

(2) A jogalap nélküli birtokos a dolog kiadását megtagadhatja, amíg a birtoklással kapcsolatosan őt megillető igényeket ki nem elégítik. Nem tagadhatja meg a dolog kiadását az, aki a dolgot bűncselekménnyel vagy egyébként erőszakos vagy alattomos úton szerezte meg.

Itt hivatkozzanak feltétlenül arra, hogy a még jogos követelés ellenére is ki kell adnia a tisztességtelenül felszámított összegeket, mert alattomos és erőszakos úton szerezte meg. Ugyanis kényszerítette az adóst ezen összegek megfizetésére, ellenkező esetben beláthatatlan következményekkel járó végrehajtást kezdeményezett az adósok ellen.

Célszerű még a 30 napos határidőn belül bemenni a bankba azoknak, akik készpénzben hozzá szeretnének jutni ezekhez a követelésekhez és nem szeretnék, ha a további virtuális követelésekbe lennének betudva.

Ne hagyják magukat lerázni, az elszámolási törvény meg lett támadva az Alkotmánybíróság előtt, ne hagyják magukat továbbra is megkárosítani.

Ezt az elszámolást fél évtizedes munkával mi harcoltuk ki Önöknek és dolgozunk, hogy a jogtalan árfolyamkülönbözetet is visszaszerezzük, amely a jelen elszámolásnak a többszörösét fogja kitenni, de ahhoz már a jelenlegi eszközeink kevesek lesznek. Ahhoz már az Önök hozzájárulása is nélkülözhetetlen. Ma, mi vagyunk az Önök legjobb befektetése, Önöknek abból kell 1%-al hozzájárulni a további küzdelemhez, amit mi kiharcoltunk.

Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete folyószámlája (elnök Kásler Árpád)
Számlaszám: 53600013-15001337
Gyulai Takarékszövetkezet
5711 Gyula, Széchenyi u. 53.

Akinek nincs bankszámlája, az postai rózsaszín csekken is utalhat a következő címre:
Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete
5711 Gyula, Fehér-Körös u. 69.

(Mindkét esetben a közlemény rovatba, ADOMÁNY-t kell feltüntetni.)

https://ahazapartja.hu/?p=9194

Kásler Árpád.

 

11 hozzászólás a(z) “Kiadják a pénzeket!” bejegyzéshez

 1. Judit, egy eleve becstelenül indult ügyletben hiába teljesítenek becsületesen az adósok, erről az Árpád által már emlegetett szennyvízbe cseppentett tiszta víz esete jut az eszembe… Avagy: “ugyanazt tenni újra és újra, s várni, hogy az eredmény más legyen; nem más mint őrültség.”

 2. Rendetlenül törlesztettünk

  A VILÁGGAZDASÁG online oldalán megjelent egy cikk ” Röghöz kötött devizahitelesek” címen.
  Bár nem kellene vizsgálniuk a bankoknak a hitelfedezeti arányt és a jövedelemarányos törlesztésre vonatkozó előírásokat ezekben az esetekben, de a bankok vizsgálják.
  Így aztán amiatt, hogy a forintosítás során mintegy 60 %-kal megnőtt a hátralékuk az adósoknak a piaci árfolyamon történő forintosítás miatt, az adósok hitelképessége jócskán lecsökkent. Azonban a meglévő, immár forintosított hitelek esetében ez nem gátolja meg a bankot abban, hogy magas törlesztő részletek megfizetését követelhesse az adóstól, de olcsóbbra nem engedi lecserélni a hitelt-hadd fulladjon meg az adós, ha eddig nem fizetett mint a katonatiszt pontosan.
  Azt írják, hogy az elszámolást is alaposan megnézik a bankok, amelyből kiolvasható, hogy volt-e az adósnak fizetési késedelme.
  Az nem zavarja őket, hogy az adósnak éveken keresztül túlfizetése volt, ennek ellenére késedelmesen teljesítő adósként van megbélyegezve, hiszen a túlfizetéssel egyidejűleg, az újabb banki előírásokat nem tudta teljesíteni, s hátraléka keletkezett. Emiatt igen sok esetben banki felmondás követte a megcsúszást.

  Eljött az az idő, hogy a ” rendesen teljesítő” adós fogalmán elgondolkozzunk. Hogy ezt a címet elérhesse valaki, olyan összegeket kellett időben megfizetnie, amelynek a bekérésére nem volt joga a banknak.

  A társadalom egészét veszélyeztették a bankok akkor, amikor kivetették ezeket a többlet terheket, hiszen elszívták a pénzt a gazdaságtól, hogy az egészséges kereslet-kínálati viszonyok fennállhassanak, megborították az egyensúlyt. Akik megfizették mindig ” rendesen” ezeket az összegeket, gyakorlatilag együttműködtek a bankokkal, és hozzájárultak ahhoz, hogy most a többi adós teljes ellehetetlenítése bekövetkezhessen.

  Nem lehet rendesen fizetni a csalással követelt pénzeket. Mint ahogy nem lehet a lopott holmit sem rendesen megvenni-csak orgazdaként.
  Mikor ébred végre rá a magyar társadalom, hogy a meghozott törvényekkel ezt a folyamatot konzerválják? Az által, hogy az adós nem kapja vissza a tőle tisztességtelenül elvett összegeket, és hogy nem mondják ki a felmondás jogellenességét a túlfizetéssel fizetésképtelenné tett adósok esetén, a bankok javára döntöttek a törvényhozók. És azáltal, hogy mintegy 60 %-kal magasabb árfolyamon történt a forintosítás, mint amennyivel folyósításkor kihelyezték a hiteleket, egyösszegben lett hozzávetőlegesen 60 %-kal megemelve a forintban számolt tőkehátralék- s emögött a többlet banki követelés mögött nincs szolgáltatás, ez a többlet pénzösszeg soha nem lett az adósok rendelkezésére bocsátva.

  Azt gondolom, hogy ilyen országban, amelyben a bűnt maga a törvényhozó testület konzerválja, nem szabad rendesen teljesíteni. Mert attól válunk rendetlenné.

  http://www.vg.hu/penzugy/hitel/roghoz-kotott-devizahitelesek-450826

 3. Kedves Róbert !
  Az alkotmányjogi panasz indítványunkba mi is belefoglaltunk azt, hogy a tisztességtelenül felszámított összegek miatt váltak az adósok fizetésképtelenné, de a bank tovább követelve, hátralékossá tette őket. Ezért nem lehetett joga a banknak a szerződés felmondására, és a teljes hátralék azonnali lejárttá tételére.
  A közjegyzők arra hivatkoznak, hogy nekik csak a bank által elmondottakat kellett közokiratba foglalniuk, és nem volt kötelességük ellenőrizni a bank által elmondottakat.
  Ez azonban nem lehet jogszerű eljárás, hiszen a közjegyzők olyan közokiratot nem készíthetnek, amely a törvény megkerülésére vagy megsértésére irányuló jogügyletet foglal közokiratba. Márpedig a bank megkerülte a törvényt, amikor nem bizonyította a közjegyző előtt, hogy kölcsönbe lett-e adva az általa követelt devizaösszeg.
  A Ptk. 242. §-a ugyanis úgy rendelkezik, hogy a tartozás elismerésével a tartozás jogcíme nem változik meg. Tehát a tartozáselismerő közjegyzői okirat aláírásával ennek a jogszabályhelynek a betartása, betartatása meg kell valósuljon a felek és a közjegyző részéről. A közjegyző az adós tartozáselismerését követően készíti el a bank kérésére a felmondást okiratba foglaló közjegyzöi okiratot. Az adós kölcsön jogcímen történő tartozás megfizetésének írt alá- az adós által megkapott és a bank által hitelnyilvántartásba vett összeg összehasonlítása nélkül azonban nincs lehetőség megállapítást tenni, hogy a bank valóban kölcsönpénzt követel-e. Ha a bank ezt nem bizonyítja, megkerüli ezt a jogszabályat.
  A közjegyző pedig, ha nem kéri számon a banktól, hogy mutassa fel, hogy valóban kölcsönadás történt-e, megsérti a közjegyzőkről szóló törvényt, amely szerint törvény megkerülésére, megsértésére irányuló jogügylethez közokiratot nem lehet készíteni.

  1991. évi XLI. törvény a közjegyzőkről1

  3. § (1) A közjegyző köteles megtagadni a közreműködését, ha az kötelességeivel nem egyeztethető össze, így különösen ha közreműködését olyan jogügylethez kérik, amely jogszabályba ütközik, vagy jogszabály megkerülésére irányul, illetőleg amelynek célja tiltott vagy tisztességtelen.

  A közjegyzők nem rendelhették volna el volna a végrehajtásokat. Ellene fordultak a magyar lakosságnak, mert kihasználva azt, hogy közhitelességgel vannak felruházva, elrendelték a végrehajtásokat anélkül, hogy meggyőződtek volna arról, hogy a bank milyen teljesítés ellenében követelt az adóstól devizát, miközben a felek pénzkölcsönnyújtásra szerződtek.

 4. Kedves Róbert!

  Mért is fizettük, mi kifosztottak a közjegyzői díjat?
  Még messze van,hogy az adósrabszolgaságba hajszolt végtörlesztésből kárpótolva legyünk,de én sem adom fel.Segítem a HAZA PÁRTJÁT 10 000ft.hozzájárulással a végső győzelemhez.Még mindig hiszem, hogy az igazság győzni fog, és az elnyomók megkapják méltó büntetésüket.

 5. A bank felmondta a szerződésemet 6 ezer CHF tartózásomra hivatkozva, és ezt egy közjegyző okiratba foglalta.

  Írásban felhívtam mind a bank, mind a közjegyző figyelmét, hogy tettük törvényellenes és azonnal vonják vissza eme okiratot.

  Mindketten válaszoltak, a bank a szokásos mellébeszéléssel, de a közjegyző mosta kezeit, és valami olyasmit mondott, hogy ő azt foglal közokiratba, amit csak a megrendelője nyilatkozik, illetve az egész okirat szövegezését a bank szerkesztette….

  Eltelik két év és a bank küld nekem egy papírt, hogy tisztességtelenül felszámolt nekem több, mint 12 ezer CHF-et.

  Összefoglalva, nem én, hanem a bank tartozott nekem. Akkor most, mi is a helyzet azzal a közjegyzői okirattal? Törvényes? A bank- és annak 2 alkalmazottja, akik eljártak a közjegyzőnél-, illetve a közjegyző törvényesen jártak el?

  Nekem ez az ügy annyira zavaros, hogy a pénteki nap folyamán megtettem két dolgot:
  1. Kértem a bankot, hogy 8 napon belül fizesse ki a tisztességtelenül felszámolt összeget, ismételten felhívva a figyelmüket, hogy térjenek a becsületes és tisztesség útjára, illetve a törvényt követő magatartásra.
  2. Ügyészségi feljelentést tettem (ismeretlen tettesek ellen), melyben kértem a T. Hatóságot, hogy derítsék ki eme közokirat körül van-e esetleg bármiféle törvénytelenség, na meg sok miegymást… A feljelentésem 1-1 példányát elküldtem minden résztvevőnek (bank, 2 banki alkalmazott, közjegyző, közjegyző-helyettes), hogy lássák már a jövőjüket, mert a kialakult helyzet, nem csak úgy van, hanem konkrét honfitársaink konkrét csekkleevésekkel hozták ezt létre.

  Egy büntettet nem egy intézmény, vagy hatóság követi el, hanem egyértelműen meghatározható személyek, akiknek nevük van. Itt az ideje, hogy vállalják a tetteik következményeit. A valódi elnyomó szinte mindig másokkal hajtja végre a gaztetteket. Az elkövető meg arra hivatkozik, hogy parancsot teljesített….

 6. Valóban ez lehet az emberek számára a legjobb befektetés, mert ha hozzájárulnak a küzdelemhez anyagilag, akkor a BAÉSZ további tisztességtelenül felszámolt összegeket fog visszaszerezni az adósok számára. A kért hozzájárulás összege csak kis töredéke annak,mint ha az adós egyénileg perelne. Az egyéni pereknél csak az ügyvédi költség jóval többre rúg, mint a szóban forgó hozzájárulás. A pereknél fennáll az a veszély is, hogy az adós elveszti a pert. Ekkor a perilletéket, a másik fél és a saját ügyvédi költségét is neki kell állnia. Árpádot és a kitartását ismervén, ha az adósok megteremtik a feltételeket a küzdelemhez, akkor egyetemlegesen mindenki számára megoldódhat ez a rémálom. Ha nem ezt választják akkor mindenki el fog veszni. Bízom az emberek józan ítélőképességében, remélem felismerik azt, hogy ez az utolsó lehetőségünk! Én eddig is támogattam az Árpád célkitűzését és most is megteszem. Tegnapelőtt Postára adtam a nálam, a bank által tisztességtelenül felszámolt 1.700.000 Forintnak az 1%-t. 17.000 Forintot. Bízom benne, hogy ez mindenki számára követendő példa lesz.

  Üdvözlettel: Tolnai Tibor

 7. József Attila: Pogányos hitvallás magyarul

  Hol vagy erôs pogány sereg,
  Hôs Vata, bálványos berek ?
  Hol alszol bátor Bocskay ?
  Kossuth dicsô csapatjai ? !

  A bôsz magyar vér nembuzog ?
  Mint gyáva, hitvány koldusok
  Könyörgünk már az életér’ ?
  Hadúr öszvérként mendegél ?

  Ó nem, ilyet ne higgyetek –
  Hadúr itt van közöttetek,
  Hadúr a roppant Ôspogány
  Üget sötétpej vadlován.

  Szegôdjünk hát nyomába mi
  Gyávaságot irtani,
  Álljuk helyünket emberül –
  Ki küzd megél, más elmerül.

  Megáll Isten, meg a világ,
  Gyönyörrel bámul ily csudát,
  Hogy vasököllel ha akar,
  Szabad s egész lesz a magyar.

  1922. júl. – aug.

 8. EMBEREK,TISZTELT HITELES. SORSTÁRSAIM.Ahhoz,hogy A HAZA PÁRTJA tovább tudjon harcolni a kifosztásunk ellen,valamint egy élhető ország megteremtésén tovább tudjon munkálkodni,a jóváírt,vagy visszakapott összeg 1%-val járuljatok hozzá a további harchoz.Ez mindannyiunk érdeke!Eddig a párt a tagok által befizetett tagdíjakból fedezte a kiadásokat.Az elért eredményt látva hiszem,hogy. egyre több ember csatlakozik a párt tagjaihoz,és utal a BÁÉSZ számlájára.

 9. Köszönet a Haza Pártjának, amiért, – bár a tavalyi választásokon az állampolgárok nem szavaztak bizalmat –, még mindig a bajba jutott embereken próbál segíteni a kifosztókkal szemben. S nemcsak a kifosztókkal szemben, hanem a kormánnyal szemben is. Akik még mindig szemet hunynak a banki jogtalan követelések felett.
  Ehhez segít a parlamenti pártok bejutott képviselőjelöltjei. Azok a képviselőjelöltek, akiket a nép választott meg! Mindenki éljen ezzel a lehetőséggel! Követeljék vissza a jogtalanul elvett pénzt! S érdemes elgondolkodni, hogy mit érdemel az a bűnös, akik mindehhez asszisztálnak! Mert bűnösök, ez nem vitás!

 10. Ha egy adósnak 1 000 000 forint túlfizetése volt, és felmondáskor 1 400 000 forint hátralékos tartozást tartott nyilván a bankja, a felmondást egyetlen esetben kerülhette el: ha befizetett 1 400 000 forintot. Ez azonban jogellenes követelés volt. A 400 000 forint megfizetésével el kellett volna hogy kerülje a felmondást- de ha nem fizette be az 1 400 000 forintot, felmondta a bank a szerződés, vh-t rendeltetett el.

  Ha egy autó 3 000 000 forint , nem kérhetnek érte 4 000 000 forintot.
  Ma Magyarországon kisebb falvakban már 2 millió forintért is lehet venni házat- tehát a túlfizetésből igen sokan boldogulnának, és nem kellene attól rettegni, hogy a család az utcára kerül. Az árfolyam különbözet pedig további többletet jelent.
  Igen sok embernek kifutna a szerződése, ha nem piaci árfolyamon zajlana a ” forintosítás”.
  De ehelyett készülnek a végrehajtók a vh-k folytatására, holott az alkotmányjogi panaszaink még nincsenek elvizsgálva. Ez nem lehet formalitás. Ki kell mondaniuk, hogy alkotmányellenes a tisztességtelenül felszámított összegekre alapozott felmondás, végrehajtás elrendelés, és alkotmányellenes kell legyen , hogy az árfolyam különbözetet a bankok nem ellentételezték szolgáltatással, miközben fiktíven nem lehet követelni senkitől.