Kiadják a pénzeket!

Tudomásunkra jutott, hogy abban az esetben is kiadták az adósnak a tisztességtelenül felszámított összegeket, ha nem zárult még le a futamideje úgy, hogy közel 20 millió forint fennálló követelése van a banknak az adós felé. Csak kérni kell!

Én ma kikértem, személyesen voltam a bankba. Nyolc napos határidőt adtam, hogy a megadott számlaszámra utalják át a tisztességtelenül felszámított összeget.

Azok, akiknek nincs elmaradása, hivatkozzanak arra, hogy a bank nem számíthatja be a fennálló jövőbeli követelésre, mert azok még nem esedékesek és az aláírt kölcsönszerződés értelmében, az adós szabad akaratán múlik, hogy előtörleszt vagy sem. A bank kizárólag a szerződésben megjelölt feltételek megvalósulása esetén kötelezheti az adóst előtörlesztésre, úgy mint pl. az ingatlan állagában beállt romlás, értékcsökkenés esetén, de semmi esetre sem a bank által, évekkel korábban jogtalanul bitorolt pénzekre való hivatkozással.

Azoknak, akiknek felmondták a szerződését (ilyennek is kiadták) hivatkozzanak arra, hogy túlfizetésben és nem hátralékban voltak, amikor felmondták a szerződést. Egyszerű megállapításról van szó. Meg kell nézni, mikor történt az utolsó befizetés az adós részéről és mikor történt a szerződés felmondása. Az elszámoló levélben feltüntetett tisztességtelen összegből kiderül, hogy hány havi törlesztőrészletet futott volna ki és hogy hány hónap nemfizetés után mondták fel a szerződést. Ezzel meg lehet állítani a végrehajtásokat, valamint ez képezi a kártérítések alapját is.

A legcélravezetőbb személyesen eljárni a bankban. Ne ijedjenek meg, ha megpróbálják lerázni Önöket. Ragaszkodjanak hozzá, hogy írásban továbbítsák a követelésüket. Adjanak nyolc napos határidőt, hogy a megadott számlára utalják a pénzt. Fontos, hogy ne azt a számlaszámot adják meg amelyikről még fennálló követelést levonhatnak, mert előfordulhat, hogy ráteszik a pénzt és le is szippantják.

Hivatkozzanak az új Ptk.-ra, a jogalap nélküli birtoklásra.

JOGALAP NÉLKÜLI BIRTOKLÁS

5:9. § [A jogalap nélküli birtokos helyzete és kiadási kötelezettsége]

(1) Aki jogalap nélkül van a dolog birtokában, köteles a dolgot a birtoklásra jogosultnak kiadni.

(2) A jogalap nélküli birtokos a dolog kiadását megtagadhatja, amíg a birtoklással kapcsolatosan őt megillető igényeket ki nem elégítik. Nem tagadhatja meg a dolog kiadását az, aki a dolgot bűncselekménnyel vagy egyébként erőszakos vagy alattomos úton szerezte meg.

Itt hivatkozzanak feltétlenül arra, hogy a még jogos követelés ellenére is ki kell adnia a tisztességtelenül felszámított összegeket, mert alattomos és erőszakos úton szerezte meg. Ugyanis kényszerítette az adóst ezen összegek megfizetésére, ellenkező esetben beláthatatlan következményekkel járó végrehajtást kezdeményezett az adósok ellen.

Célszerű még a 30 napos határidőn belül bemenni a bankba azoknak, akik készpénzben hozzá szeretnének jutni ezekhez a követelésekhez és nem szeretnék, ha a további virtuális követelésekbe lennének betudva.

Ne hagyják magukat lerázni, az elszámolási törvény meg lett támadva az Alkotmánybíróság előtt, ne hagyják magukat továbbra is megkárosítani.

Ezt az elszámolást fél évtizedes munkával mi harcoltuk ki Önöknek és dolgozunk, hogy a jogtalan árfolyamkülönbözetet is visszaszerezzük, amely a jelen elszámolásnak a többszörösét fogja kitenni, de ahhoz már a jelenlegi eszközeink kevesek lesznek. Ahhoz már az Önök hozzájárulása is nélkülözhetetlen. Ma, mi vagyunk az Önök legjobb befektetése, Önöknek abból kell 1%-al hozzájárulni a további küzdelemhez, amit mi kiharcoltunk.

Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete folyószámlája (elnök Kásler Árpád)
Számlaszám: 53600013-15001337
Gyulai Takarékszövetkezet
5711 Gyula, Széchenyi u. 53.

Akinek nincs bankszámlája, az postai rózsaszín csekken is utalhat a következő címre:
Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete
5711 Gyula, Fehér-Körös u. 69.

(Mindkét esetben a közlemény rovatba, ADOMÁNY-t kell feltüntetni.)

https://ahazapartja.hu/?p=9194

Kásler Árpád.

 

11 hozzászólás a(z) “Kiadják a pénzeket!” bejegyzéshez