Rendetlenül törlesztettünk

A VILÁGGAZDASÁG online oldalán megjelent egy cikk “Röghöz kötött devizahitelesek” címen.

Bár nem kellene vizsgálniuk a bankoknak a hitelfedezeti arányt és a jövedelemarányos törlesztésre vonatkozó előírásokat ezekben az esetekben, de a bankok vizsgálják.

Kép forrása: Freestock

Kép forrása: Freestock

Így aztán amiatt, hogy a forintosítás során mintegy 60 %-al megnőtt a hátralékuk az adósoknak a piaci árfolyamon történő forintosítás miatt, az adósok hitelképessége jócskán lecsökkent. Azonban a meglévő, immár forintosított hitelek esetében ez nem gátolja meg a bankot abban, hogy magas törlesztő részletek megfizetését követelhesse az adóstól, de olcsóbbra nem engedi lecserélni a hitelt – had fulladjon meg az adós, ha eddig nem fizetett mint a katonatiszt pontosan.

Azt írják, hogy az elszámolást is alaposan megnézik a bankok, amelyből kiolvasható, hogy volt-e az adósnak fizetési késedelme.

Az nem zavarja őket, hogy az adósnak éveken keresztül túlfizetése volt, ennek ellenére késedelmesen teljesítő adósként van megbélyegezve, hiszen a túlfizetéssel egyidejűleg, az újabb banki előírásokat nem tudta teljesíteni, s hátraléka keletkezett. Emiatt igen sok esetben banki felmondás követte a megcsúszást.

Eljött az az idő, hogy a “RENDESEN TELJESÍTŐ” adós fogalmán elgondolkozzunk. Hogy ezt a címet elérhesse valaki, olyan összegeket kellett időben megfizetnie, amelynek a bekérésére nem volt joga a banknak.

A társadalom egészét veszélyeztették a bankok akkor, amikor kivetették ezeket a többlet terheket, hiszen elszívták a pénzt a gazdaságtól, hogy az egészséges kereslet-kínálati viszonyok fennállhassanak, megborították az egyensúlyt. Akik megfizették mindig “rendesen” ezeket az összegeket, gyakorlatilag együttműködtek a bankokkal, és hozzájárultak ahhoz, hogy most a többi adós teljes ellehetetlenítése bekövetkezhessen.

Nem lehet rendesen fizetni a csalással követelt pénzeket. Mint ahogy nem lehet a lopott holmit sem rendesen megvenni – csak orgazdaként.

Mikor ébred végre rá a magyar társadalom, hogy a meghozott törvényekkel ezt a folyamatot konzerválják? Azáltal, hogy az adós nem kapja vissza a tőle tisztességtelenül elvett összegeket, és hogy nem mondják ki a felmondás jogellenességét a túlfizetéssel fizetésképtelenné tett adósok esetén, a bankok javára döntöttek a törvényhozók. Mintegy 60 %-kal magasabb árfolyamon történt a forintosítás, mint amennyivel folyósításkor kihelyezték a hiteleket. Egy összegben lett hozzávetőlegesen 60 %-kal megemelve a forintban számolt tőkehátralék – s e mögött a többlet banki követelés mögött nincs szolgáltatás, ez a többlet pénzösszeg soha nem lett az adósok rendelkezésére bocsátva.

Azt gondolom, hogy ilyen országban, amelyben a bűnt maga a törvényhozó testület konzerválja, nem szabad rendesen teljesíteni. Mert attól válunk rendetlenné.

2 hozzászólás a(z) “Rendetlenül törlesztettünk” bejegyzéshez

 1. Teljesen egyértelművé vált, hogy a bajokat nem a bankok okozzák, hanem az, hogy a felügyeleti szervek, a bíróságok és ügyészségek minden kérdésre kizárólagosan a bankoknak adnak igazat.
  Egy kivételtől eltekintve. A Kásler-OTP perben kimondatott, hogy tisztességtelenül számoltak fel tételeket az adósok, Árpádék terhére. Ez a per lett az alapja annak, hogy a Kúria polgári jogegységi határozatban fogyasztói hitelek esetén kiterjesztette a teljes szerződésállományra az árrés tisztességtelensége miatti elszámolási kötelezettséget a devizaalapú hiteleknél, valamint minden fogyasztói hitelre kiterjesztette az egyoldalú szerződésmódosítással kivetett kamatokkal, díjakkal, költségekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettséget.

  Nekünk már régóta nem a bankokkal van harcunk. A magyar állammal küzdünk, miközben a magyar állam kellene hogy biztosítsa a védelmünket.
  A harcot azonban nem lehet abbahagyni, mert hiába történt meg az elszámoltatás és a forintosítás, olyan törvényeket hoztak, amelyek kioltják a tisztességtelenül elszámolt összegek hatását a piaci árfolyamon történő forintosítással, és azzal, hogy nem kötelezik a bankokat minden esetben a kiszámolt összegek azonnali visszatérítésére.
  Ha itt leállunk, Magyarországon ezen túl mindent meg lehet tenni az állampolgárokkal szemben. Papírokra vetett kötelezettségeket hajthatnak be a jogszabályok figyelmen kívül hagyásával-mert a jogszolgáltatók leválnak a jogszabályokról, önhatalmúlag fognak eljárni, kivonva magukat a jogszabályi kötöttségek alól.
  A törvényhozó testület részéről ez a folyamat megkezdődött azzal, hogy meghozták az elszámolás módjáról és a forintosításról a törvényket az adósok alkotmányos jogainak és a meglévő jogszabályoknak a totális figyelmen kívül hagyásával. Ettől kezdve a bírók, ügyészek, bankárok már törvénybe iktatottan végezhetik a magyarság megsemmisítésére irányuló népnyúzást.
  Emiatt a bűnpártoló törvényhozatal miatt a teljes magyar törvényhozó testületet fel kellene állítani.

 2. Teljes mértékben egyetértek Judit véleményével. Kiegészíteném azzal, hogy az, aki hátralékban volt késedelmes fizetés miatt, (a bank nyilvántartása szerint), annak a jóváírás során, először a költségekből, majd a kamatból, s csak utolsó sorban a tőkéből vonják le, a tisztességtelenül felszámított összeget.
  Ezzel is semmibe nézve az adóst. Ugyanis, a bank késedelem esetén felszámolja a csillagos is eget is. Az adósnak nem jár semmi? Több évnyi túlfizetés miatt, nem jár kamat, stb? Hiszen használták ezt a töménytelen mennyiségű pénzt? A mi pénzünk smafu? Emberek élete, családok léte, betegségek tömkelege bánja, amiért a bankok tisztességtelenül jártak el? Vállalkozások mentek tönkre, vagy vannak épp a szakadék szélén! Nekik semmi nem jár? Hát NEM! Ebből elég! Én értem ne kapkodjon egy bank sem, mert meghallom azt a szót, hogy hitel, és kiráz a hideg. Ezt a szót még a szótáramból is törölni fogom. S azt hiszem nemcsak én. S bízom benne, hogy a következő generáció is tanul ebből a leckéből. Ezzel elásták magukat a bankok, remélhetőleg jó sok időre. Nagyot akart a szarka, de nem bírta a farka, tipikus esete. Egy országot tönkre tettek, s ennek felelősei, a mindenkori kormány s a parlamenti képviselők. Ők hallgattak. Mélyen hallgattak. Mint, ahogy most is! Csendben, békésen végig nézik, ahogy fulladoznak az emberek. Ja, hogy ez a kis veszteség belefér? Ennyit megért ez a történet, mert most az MNB nyerészkedik a szerencsétlen emberek sorsán! EMBEREK!!! Meddig tűritek még?