„Felmarkoltam a pénzt” és a közjegyző „berosált”!

 • János Hannl: Ma felmarkoltam a tisztességtelenül ellopott pénzt!
  János Hannl fényképe.

 • János Hannl: A felajánlásom utalni fogom a párt számlájára,amivel szeretném meg köszönni Árpád erőfeszítéseit és kitartását. Köszönöm Árpád 🙂
 • Kürti Tímea: Légyszi,a BAÉSZ számlájára utalj Jani 🙂
 • János Hannl: Kérném ide írd le a számla számot. Köszönöm smile hangulatjel
 • Kürti Tímea: 53600013-15001337 BAÉSZ
 • János Hannl: Kérdezném hogy mi a teendőm a bankkal szemben ezután? Van értelme bármi levelezésnek vagy van valami amit kűldhetnék nekik? Vagy nincs értelme vagy csak jelentsem fel a gyökér bankot lopásért?
 • Árpád Kásler: János, ezután következik a kezelési költség devizában (ha volt) meg az árfolyam. Utána a kártérítés, de tartogatok egy meglepit is mindenki számára, az lesz a ráadás.Mint a kollégák arról hírt adtak, tegnap közjegyzőnél jártam, de előtte majd egy héttel, telefonon üzentem, hogy 8 napot adok neki, hogy díszmenetben hozza ki a Fehér-Körös utcába a végrehajtás megszüntetéséről szóló végzését.
  Tegnap, azaz csütörtökön felhívtam, hogy személyesen bemegyek hozzá. Mondta, hogy nincs szabad időpontja. „Kértem”, hogy legyen. – Lett.Pontosan meg is jelentem. Addigra, már a közjegyző és a közjegyzőhelyettesen kívül, két civil ruhás is az irodában tartózkodott.  A közjegyző a rendőrség jelenlétét kérte Kásler Árpád meghallgatása idejére, mint mondta, fenyegetően léptem fel a telefonon. Említette a 8 nap határidő megszabását is, valamint ettől súlyosabb kijelentésemre is utalt, amelyet nem mondott ott el.Kb. 25 percig voltam az irodájában, mely idő alatt sok minden elhangzott, úgy feléje mint a rendőrök felé. Véleményem szerint ezeket lehet sokféleképpen értelmezni, az én olvasatomban mindössze tényeket közöltem mindenkivel úgy, ahogy az elmúlt 6 évben tettem. Megvannak az indokaim, hogy ne írjam le az ott elhangzottakat, de annyit elmondhatok, hogy legalább tíz alkalommal túrt a hajába a tisztelt közjegyző asszony és fogta, illetve rázta a fejét, miközben azt hajtogatta, hogy őt csak egy icike-picike paragrafus köti és attól nem térhet el. Márpedig eltért, azért voltam ott.1991. évi XLI. törvény a közjegyzőkről1. § 2 (1) A törvény közhitelességgel ruházza fel a közjegyzőket, hogy a jogviták megelőzése érdekében a feleknek pártatlan jogi szolgáltatást nyújtsanak.3. § (1) A közjegyző köteles megtagadni a közreműködését, ha az kötelességeivel nem egyeztethető össze, így különösen ha közreműködését olyan jogügylethez kérik, amely jogszabályba ütközik, vagy jogszabály megkerülésére irányul, illetőleg amelynek célja tiltott vagy tisztességtelen.A tisztelt közjegyző asszony azt hajtogatta, hogy Ő nem közgazdász, Ő nem számolhat és nem vizsgálhat semmit, kizárólag csak az alakiságot. Én erősen kétlem, hogy a törvényalkotó amikor úgy fogalmazott, hogy a közjegyző KÖTELES MEGTAGADNI A KÖZREMŰKÖDÉSÉT ha olyan jogügylethez kérik azt, AMELY TISZTESSÉGTELEN, akkor csakis kizárólag az alakiság megvizsgálását várta volna el a közjegyzőtől. Akkor oda nem kell bírói jogkörrel felruházott személy, elég lenne egy juhász is, bár a juhászt igazmondónak véstük az eszünkbe, még gyerekkorunkból.Önök szerint, tisztességtelen jogügyletre való felkérésnek minősül-e az, hogy a bank, tisztességtelenül felszámított összegekre alapozva mondja fel a szerződést, majd erre alapozva lejárttá teszi a teljes tartozást, miközben túlfizetése és nem hátraléka van az adósnak és 8–15 napon belül történő egy összegben való fizetésre kötelezi az adóst, felhasználva a közjegyző által elkészített végrehajtási záradékot.

  Én sok embert fogadtam és hallgattam meg, de még egy esetben sem kértem rendőri felügyeletet, igaz nem is hajszoltam emberek ezreit tragédiába. Felelni fognak, törvényesen a törvény előtt.

  Az elmúlt egy hétben három közjegyzőhöz volt szerencsém. Intézem a fizetési meghagyást az OTP ellen. Számomra igen hízelgő információ volt, hogy „bizonyos körökben félik a nevem.” Hát félhetik is, elvették egynegyedét az aktív életemnek és még nagyon sok honfitársaménak, ennek ára lesz!

  Önök akik olvasnak, ha kaptak elszámolást, akár készpénzben, akár beszámításként, kérem tekintsék becsületbeli ügynek azt, hogy 1%-val hozzájárulnak a hadikasszához. Egy százalék nem uzsora, megdolgoztunk érte. Néhány nap alatt a kifosztottak össze tudnának dobni egy milliárd forintot anélkül, hogy megéreznék azt, de a kifosztók megéreznék, azt garantálom! Ebből az összegből olyan gépezetet, olyan hadviselést lehetne rájuk zúdítani, ami megadná számukra a végső kegyelemdöfést. Hat éve az utcáról, eszköztelenül harcolunk, de így is többet értünk el, mint az összes parlamenti párt együttvéve.

  Mit kell még letegyünk az asztalra, hogy megtörténjen a kritikus tömeg csatlakozása? Hat éve jogkövető magatartással védtük az emberek érdekeit és védni fogjuk a továbbiakban is, de az Önök hozzájárulása és csatlakozása nélkül nehéz lesz győzni. A média elhallgat vagy becsmérel, de mit is tehetnének félelmükben? Az Önök segítségével és közreműködésével, visszaszerezzük még Önöknek a kezelési költség tisztességtelen részét és a tisztességtelen árfolyamkülönbözetet, hogy ne kelljen elölről kezdeni 8–10 év után a törlesztést, ezután fog következni a  kártérítés és a felelősségrevonás. Ezt sem a bulvárlapok, sem a bulvár média nem fogja kiharcolni, csak mi, úgy mint eddig.

  Végezetül csak egy gondolat, ha Ön úgy gondolja, hogy egy ember hozzájárulása nem számít, mert majd más megteszi Ön helyett, nagyon téved, mert lehet, hogy egy millió ember gondolkodik így és akkor nem marad más csak a várakozás, de eredmény nélkül. Döntse el mindenki, hogy csak vár, elvár, követelődzik és kritizál, vagy részese lesz a történelemnek, az újkori Magyarország egyik legnagyobb szabadságharcának, legyen büszke magára, hogy nem csak kapott, hanem adott is, a köz érdekében.

  Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete folyószámlája (elnök Kásler Árpád)
  Számlaszám: 53600013-15001337
  Gyulai Takarékszövetkezet
  5711 Gyula, Széchenyi u. 53.

  Akinek nincs bankszámlája, az postai rózsaszín csekken is utalhat a következő címre:
  Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete
  5711 Gyula, Fehér-Körös u. 69.

  (Mindkét esetben a közlemény rovatba, ADOMÁNY-t kell feltüntetni.)

Kásler Árpád.

32 hozzászólás a(z) “„Felmarkoltam a pénzt” és a közjegyző „berosált”!” bejegyzéshez

 1. Köszönöm Árpádnak és mindenkinek, aki lehetővé tette az elszámoltatást, amit ha nevén nevezünk, akkor ez lopott pénz (uzsora), amit visszaadtak és csak a kisseb része annak, amit jogtalanul elvetek a bankok. Ez nem egy ígéretre alapozott kérés Árpádék részéről itt le van téve az asztalra az eredmény, amit semelyik nagy párt vagy szervezet nem cáfolt meg inkább besöpörték maguk javára az eredményeket, személy szerint nem tartom nagy kérésnek a dolgot (persze egyén válogatja kinek milyen az anyagi helyzete) a további eredmények hozzájárulása végett küldöm az 1%-ot.

 2. Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: „Egy
  gazdag ember előtt bevádolták intézőjét, hogy eltékozolja ura vagyonát.
  Erre ő magához hívatta és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj számot
  gazdálkodásodról, mert nem maradhatsz tovább intézőm. Az intéző így
  gondolkodott magában: Mitévő legyek, ha uram elveszi tőlem az intézőséget?
  Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit teszek, hogy
  befogadjanak az emberek házukba, ha gazdám elmozdít az intézőségből.
  Egyenként magához hívatta tehát urának adósait. Megkérdezte az elsőt:
  Mennyivel tartozol uramnak? Azt felelte: Száz korsó olajjal. Erre azt
  mondta neki: Vedd elő adósleveledet, ülj le hamar, és írj ötvenet. Aztán
  megkérdezett egy másikat: Te mennyivel tartozol? Száz véka búzával –
  hangzott a válasz. Fogd adósleveledet – mondta neki – és írj nyolcvanat.
  Az úr megdicsérte a hűtlen intézőt, hogy okosan járt el. Bizony, avilág
  fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál.”
  Lk 16,1-8

  Elmélkedés:

  A hűtlen intézőről szóló példabeszédet könnyen félreérthetjük. Jézus
  ugyanis nem a csalást helyesli. A történet háttereként mindenképpen
  érdemes tudnunk, hogy bár a zsidó törvények tiltották az uzsorakamatot, az
  mégis virágzott. Az adósok emiatt a kölcsönkapott dolgok sokszorosát
  fizették vissza. Az intéző valóban megkárosította gazdáját, amikor jót
  tett az adósokkal. Cselekedete csökkentette a gazda uzsorakamatból
  származó nyereségét. Az intéző saját jövőjéről és megélhetéséről akar
  gondoskodni, ezért barátokat szerez magának, akik később segíthetik őt
  szívességéért.
  A példázat egyrészt azt tanítja, hogy személyes és ránk bízott javainkkal
  okosan kell gazdálkodnunk. A becsületesen végzett munka a társadalom egyik
  alapja.
  De még többet tanít nekünk a tény, hogy az intéző azonnal reagált és
  cselekedett, amikor megtudta, hogy veszélyhelyzetbe került, mert el fogják
  bocsátani állásából. A dicséret annak a magatartásnak szólhat, amely egy
  adott cél érdekében rögtön cselekszik. Nekünk is így kellene reagálnunk
  “Jézus” szavára! Az elkötelezett keresztények késlekedés nélkül tegyék meg
  mindazt, amit “Jézus és az Egyház” kér tőlük.

  Csupán 1% !

  Köszönjük.