Tőkés László Sajtóirodája

Egy friss sajtóhír: egy magyarországi, parlamenten kívüli centrumpárt Tőkés Lászlót, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökét javasolja köztársasági elnöknek. Íme:

A Haza Pártja Tőkés Lászlót javasolja köztársasági elnöknek

2024. február 12.

https://www.ehir.ro/wp-content/uploads/2024/02/tokes_laszlo-550x371.jpg

A nem parlamenti politikai szervezetként Magyarországon működő A Haza Pártja 2016-ban jött létre A Haza Nem Eladó Mozgalomból kinőve, s amelynek elnöke az 1972-ben Déván született Kásler Árpád (aki egyben a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke), tegnap nyílt levelet küldött a magyar Országgyűlés elnöki hivatalának. Alább olvasható.

Tisztelt Országgyűlés!

A Haza Pártja, sajnálatos módon nem parlamenti párt, sok befolyásos hatalmaskodó, nemzetfosztó aktivizálta magát, hogy ez így legyen. Ettől függetlenül, A Haza Pártja makulátlan múltjával, a nemzetért tett kiemelkedő és érdemi munkásságával, fenntartja magának a jogot, hogy javaslatot tegyen Magyarország köztársasági elnöki tisztségét betöltő személyre.

A nemzetközi vészjósló körülményeket, de még inkább Magyarország belső megosztottságát szem előtt tartva, a politikai ellenségeskedés szülte belső és külső széthúzás, az egyre fogyatkozó bel és külhoni magyarság aggasztó helyzetére való tekintettel, valamint az állami intézményrendszerbe vetett hit helyreállítására, a legalkalmasabb személynek Tőkés Lászlót tekintjük.

A 2011. óta magyar állampolgársággal rendelkező Tőkés László képviselni tudja egyszemélyben mindazt, amit Magyarország köztársasági elnökének képviselnie kell, vagyis kifejezi a nemzet egységét, őrködik az államszervezet demokratikus működése felett.

Tőkés László életútja közismert, jelen levél terjedelme erősen hiányosan tudná ismertetni azt, ezért attól eltekintünk.

A Haza Pártja bízik abban, hogy Tőkés Lászlót felkérik a tisztség betöltésére, ő azt elfogadja és a magyar országgyűlés pedig szavazatával felhatalmazza, ezáltal mindenki számára elfogadható személy tölti be az államfői tisztséget.

*

A fenti nyílt levélhez annyit érdemes hozzáfűzni, hogy Novák Katalin szombaton történt lemondása után többször is elhangzott: Magyarország köztársasági elnökévé megválasztható minden magyar állampolgár, aki a választás napjáig a 35. életévét betöltötte. Köztársasági elnököt az országgyűlési képviselők egyötödének támogatásával lehet jelölni. A köztársasági elnököt az Országgtűlés öt évre választja meg. A titkos választás első fordulója eredményes, ha az országgyűlési képviselők 2/3-a (66,67%-a) támogatja valamelyik jelöltet. A második szavazás alapján megválasztott köztársasági elnök az, aki – tekintet nélkül a szavazásban részt vevők számára – a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Ha a második szavazás is eredménytelen, ismételt jelölés alapján új választást kell tartani. A két lehetséges fordulót 2 egymást követő napon be kell fejezni.

Eddig a Tőkés László sajtóhír. ….

Kiegészítés-pontosítás:

A Haza Pártja 2012-ben alakult Rendszerváltó Mozgalom Párt néven, majd A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt névváltozáson esett át a mozgalmi tagok kívánságának eleget téve, ezt követően 2016-ban immáron letisztult, a kezdeti gyermekbetegségeken túllépve vette fel az országos választmányi ülésen A Haza Pártja nevet, amely szerintünk a magyarországi pártok közül nemcsak a legszebb névvel rendelkező, hanem egyben a legtisztább és a kifosztott magyar lakosság érdekében a leghatékonyabban fellépő politikai párt. Tehát A Haza Pártja 2012-ben került bírósági bejegyzésre.

A fenti sajtóhír immáron felvidéken is megjelent.

https://piros7.es/ki-lesz-az-elnok

Terjesszék önök is, osszák meg ahol csak tudják, legyen végre kiegyezés Magyarországon. A jelenlegi politikusok önmaguktól kiegyezésre sosem fognak törekedni, annál inkább egymás gyalázására, a megosztottság fenntartására és mindennek a nép issza meg a levét a legvégén.

Óva intek mindenkit, hogy túl nagy jelentőséget tulajdonítson a Magyar Péter jelenségnek, az ellenzék most véres zázlóként tolja maga előtt, de abból semmi sem lesz, mert nem is lehet, mint ahogy a nagyreménységű Horváth Andrásból sem lett. Ezek szalmalángok. Az élet és a politika nem így működik, csak a vérverítékes munka és a kínkeserves kitartás a végsőkig hozhat maradandó eredményt, mint ahogy mi kitartunk és küzdünk immáron 2009. óta (BAÉSZ-ként) majd Pártként a kifosztott magyar nemzet érdekeiért, becsületének és vagyonának visszaszerzéséért.

Ha történetesen egy szemfüles ügyvéd nem szúrja ki az ügyvédi havilapban a Kúria ítéletei között a kegyelmi ügyet és ez nem vezet a két személy lemondásához, az ebből fakadó személyes sértődöttséghez, akkor Magyar Péter továbbra is élvezi a NER kiváltságos életét, a jól jövedelmező egymásra halmozott tisztségeket és még ki tudja mily sokáig bírta volna ezt az „elviselhetetlen” rendszert. Jó hogy felállt, jó hogy beszél, de a jelentőségét a helyén kell kezelni, különben csalódás lesz a vége.

Köszönettel, Kásler Árpád