Méltó választ ígértem – hát íme!

(a videót végignézni és terjeszteni kötelező)

ELTÖRLÉSRE kerülnek a „devizahitelek”!

Emberek! Mi elvégeztük a házifeladatot, most Önökön a sor. Tisztelet és köszönet mindazoknak, akik eddig kivették a részüket ebből az egyenlőtlen küzdelemből. A „hatóságok” kétségbeesetten próbálnak ellehetetleníteni, pofátlan módon megszüntették a Csányi elleni kártérítési pert és nagymértékű illeték megfizetésére köteleztek engem és a BAÉSZ-t. Így Karácsony közeledtére megérkezett a pénzbírság is az augusztus 20-i Astoria elfoglalásáért, ezen felül tovább folytatva ugyanezen okból a két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztést kilátásba helyező büntető eljárást ellenünk.

Jól van ez így! Elsöprő győzelmet fogunk aratni a hazaárulók felett!

Tisztelettel, Kásler Árpád

A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt Programja

Nyomtatható változat letölthető itt.
A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt tulajdona, csakis változtatás nélkül terjeszthető szabadon.


A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt Programja

2014-es országgyűlési választásokra a megváltás programmal, a nép programjával

Tisztelt honfitársaim, tisztelt magyar választók! Kizárólag csak az Önök akarata teheti parlamenti tényezővé pártunkat. Az ország gazdasági állapotából adódóan, más pártok be nem tartható hamis szólamaival, nem létező juttatások osztogatásával nem kelünk versenyre. Nekünk nem a hatalomra jutás a célunk, a hatalomra jutás az eszköz ahhoz, hogy megvalósítsuk céljainkat.

Kormányzásra kerülve, a devizacsalás sorozatban részt vett pénzintézetek követeléseit eltöröljük mindenki számára, legyenek azok akár deviza akár forint követelések, gépkocsi, lakás vagy szabadfelhasználásuak. Mindezen pénzintézetek működési engedélyét véglegesen visszavonjuk és vagyonukat zároljuk, amelyekből a betéteseik illetve az általuk okozott károk kerülnek kielégítésre. A devizacsalásban részt vett bankárokat, a csalássorozat felett szemethunyó ügyészeket, politikusokat, bírákat törvényszék elé állítjuk.

Magyarországon az adók mértéke elviselhetetlen terheket rótt a társadalomra, ezen terhek alól a multinacionális vállalatok sok esetben sikeresen, vagy éppen megfelelő segítséggel és az illetékesek általi szemhunyással mentesültek. Éppen ezért hatalomra kerülve, a Haza Nem Eladó Mozgalom Párt egyszeri alkalommal minden magyar állampolgár, kis és középvállalkozás számára, minden vélt vagy valós adótartozásra teljes mértékű amnesztiát hirdet. Mindenki tiszta lappal indulhat, egy olyan új vállalkozóbarát környezetben, ahol nem lesz érdemes és nem lesz kifizetődő adót csalni. Továbbá évente 10%-al csökkentjük az adók mértékét mindaddig amíg minden adónem a jelenlegi mérték felére csökken. Ez lesz az igazi garanciája a gazdaság fellendítésének és valós, értékteremtő munkahelyek létrejöttének.

Tíz évvel az ország Európai Unióhoz való csatlakozását követően számadást kell vetni. Vezetésünk alatt fel fogjuk tárni a pozitív és negatív hozamát a csatlakozásnak, erről részletesen tájékoztatva lesz az ország lakossága. Ezzel egy időben minden részletre kiterjedő módon tájékoztatni fogjuk a nemzetet a magyar történelmi Alkotmány jogfolytonosságának helyreállítása következményeiről, előnyeit és hátrányait is figyelembe véve. Majd ezt követően népszavazást fogunk kiírni, hogy továbbra is EU tagország legyen Magyarország vagy sem, illetve arról, hogy a jelenlegi Alaptörvényt, vagy azt a történelmi magyar Alkotmányt választjuk-e amely garantálja a magyar föld, az élettér magyar kézben tartását. A Nép dönt!

Kormányra kerülve azonnal le fogjuk állítani az ország anyagi kivéreztetésének pénzszivattyúit, az államadósság törlesztését felülvizsgálás miatt meghatározatlan időre felfüggesszük.

Állami tulajdonba vesszük a nemzetbiztonsági szempontból fontos ágazatok mindegyikét. Az energia és közműhálózati szektort (ennek következtében lesz valós és tartós rezsicsökkentés), a teljes úthálózatot, autópályákat, vasútvonalakat. A lakosság élelmiszer alapellátását biztosító termelői szektor, nemcsak gazdasági kérdés, hanem nemzetkockázati kérdés is egyben, ezért ezt az államnak kell kezelnie állami gazdaságok formájában. Az egészségügy, a kötelező nyugdíjrendszer és az ingyenes oktatás, a fegyveripar és a honvédelem, mind állami kézbe fog kerülni.

Mi tiszteljük az életet, a szabadságot, de az elmúlt évtizedek alatt oly mértékben fosztották ki az országot és az embereket, halálba kergetve ezreket, hogy megfontolás tárgyává kell tenni és népszavazásra bocsátania a halálbüntetés visszaállítását népirtásért és hazaárulásért. A tulajdon legyen állami, vagy magán, az ország további szétlopását megakadályozandó, az elképzelhető legerősebb törvényi védelmet kapja.

Az idegen érdekek legyenek azok gazdasági, katonai vagy politikai, Magyarországon nem élvezhetnek előnyt a magyar érdekekkel szemben.

A fegyvertartást oly módon fogjuk kiszélesíteni és könnyíteni, hogy aki részt vesz egy rövid de sikeres katonai alapkiképzésen, otthon tarthatja teljes felszerelését, beleértve a fegyverét is, ezáltal tartalékos katonának számít. A lakhely szerinti tartalékos egységek részt vehetnek a település biztonsági feladatainak ellátásában.

A magyar állampolgárokat visszahelyezzük jogaikba, létrehozzuk az itthon soha nem tapasztalt komfortérzetet.
Rendőr kénye kedve szerint nem motozhat, megfelelő indok nélkül nem ellenőrizhet és nem igazoltathat. Így van ez sok országban, miért ne lehetne Magyarországon is így? Mi bevezetjük. Az elektronikus útonállásnak hatalmunk alatt véget vetünk, a közlekedési kihágások elsősorban a kihágások mértékéhez, majd ezután a zsebekhez és a magyar fizetésekhez igazodva, kibírható, figyelmeztető és nem pénzszerző bírságokkal kell hogy járjanak. Az indokolatlan parkolódíjakat és azokat az állapotokat ahol úgy éreztük, hogy vadásznak ránk és mint potenciális bevételi forrásra tekintettek a hatóságok megszüntetjük.

A személyi és mezőgazdasági gépjárművek kötelező műszaki vizsgakényszerét megszüntetjük, sok más fejlett országban sincs ilyen és mégis jó gépparkkal rendelkeznek. Az emberek ezeket a nem kevés vizsgadíjakat inkább költsék a járműveik karbantartására.

A gépjárművek kötelező biztosítása és az ingatlanok biztosítása állami monopólium lesz, egy állami biztosítóval, ez garantálja a legalacsonyabb biztosítási költségek mellett a legnagyobb biztonságot, valamint bevételhez juttatja a költségvetést.
Ugyanúgy egy országos állami horgászegyesület és egy országos állami vadászegyesület lesz. A jelenlegi szabad rablást e téren is megszüntetjük.

A tahográf kultusznak a hazai fuvarozásban A Haza Nem Eladó Mozgalom párt vezetése alatt nem lesz helye. Az átvonuló kamionforgalmat a közutakról a Magyar Államvasutakra tereljük. Ezzel sok kártól fogjuk megóvni útjainkat és sok emberéletet mentünk meg, bevételhez juttatva a vasutat.

Adó és egyéb kedvezményekkel fogjuk serkenteni a családi gazdaságok létrejöttét, az eltartóképes családi birtok művelésére használt gyári vagy házi gyártású gépek és eszközeik nem lesznek rendszámkötelesek, tulajdonosaik a közutakat hatósági engedély és vizsga nélkül használhatják, egyszerű felelősségbiztosítással, a nemzeti önellátás eszközeiként. A nagybirtokrendszert kisajátítással megszüntetjük és földosztást hajtunk végre az igényeknek megfelelően.

Engedélyezni fogjuk, hogy ismét legyenek kifejezetten dohányzó vendéglátó egységek azok számára akik ilyet igényelnek. A hangsúlyt a dohányzás ártalmainak megismertetésére kell fektetni, nem álszent üldöztetésre. Mi sem jellemzi jobban a jelenlegi képmutató politikát, mint az a tény, hogy miközben mindenhonnan kitiltotta a dohányosokat, nemzeti dohányboltokat létesít.

Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy állami üdültetési programok induljanak be a gyermekek és nyugdíjasok számára, hazai tájakon-hazai árakon jelszóval. .Bírósági perekben, ingatlan adásvételi vagy egyéb szerződések megkötésénél az ügyvédi képviselet pusztán opciós lehetőség kell hogy legyen, nem tehető kötelezővé, mert ezzel az emberek szabadságát és igazságérvényesítő lehetőségét korlátozzák. Ezeket az ügyvédi kényszert előíró törvényeket meg fogjuk szüntetni.

Az állampolgárokat cselekvőképes, szabad embernek tekintjük, akik képesek felelősséggel tervezni, gondolkodni és alkotni. Éppen ezért felszabadítjuk az otthonteremtést a jelenlegi korlátok alól. Mindenki szabadon döntheti el, hogy vertfalú házat, földbeásott bióházat vagy kacsalábon forgó palotát épít magának, ezzel megszüntetjük a lobbiérdekek által preferált méregdrága építőanyagok kötelező használatát.

Állami tisztségviselőknél, jogerősen bizonyított korrupció esetében, az addig ledolgozott évek nem kerülhetnek beszámításba a nyugdíj meghatározásnál. A pénztárgép terminálok informatikai úton való NAV bekötését, és a korrupció melegágyaként szolgáló jelenlegi pályázati rendszert eltöröljük. Mentesül a felelősség alól minden vállalkozó, aki vallomást tesz arra nézve, hogy mely pályázatból mennyit és kinek kellett visszafizetni állami tisztségviselők közül. Ezen tisztségviselőknek törvényszék előtt kell felelniük.

Ha az állampolgárnak késedelmi kamat terhe mellett kell befizetnie adóját, úgy az Államnak is határidők betartása mellett kell, hogy visszafizesse az állampolgár részére járó adómegtérítéseket, ezzel megszüntetjük a kiszolgáltatottsági érzését az embereknek. Az állami szférában dolgozni nem privilégiumot fog jelenteni, hanem alázatos szolgálatot.

Lehetne még száz oldalon sorolni a teendőket, de röviden és tömören ebből kitűnik az eszmeiség, amit A Haza Nem Eladó Mozgalom párt képvisel. Ha mindezt nem vállalja be a magyar társadalom, akkor érdemi változás az országban nem fog történni. Lapátolhatjuk továbbra is a szemetet balról jobbra és jobbról balra.

A Kádár rendszerre jellemző létbiztonságot, kiszámíthatóságot és a nyugati világra jellemző szabadságot teremtünk meg közösen. Ebből a munkából mindenkinek ki kell vennie a rá eső részét, a szavazónak is azzal, hogy az X-et A Haza Nem Eladó Mozgalom pártra és annak jelöltjére teszi, illetve abban, hogy segíti a mozgalom programját minél szélesebb körben megismertetni.

Köszönet érte mindenkinek!


„Győzni fogunk, mert egy olyan elképzelést képviselünk, amely egy közös céllá alakul át, ezért elpusztíthatatlan, valamint visszaadja az emberek önbecsülését, magabiztosságát és az önmegvalósítás reményét, társadalmi osztályoktól függetlenül.”

Kásler Árpád

32 hozzászólás a(z) “Méltó választ ígértem – hát íme!” bejegyzéshez

 1. http://www.bloomberg.com/news/2013-12-22/swiss-banks-employ-army-of-advisers-for-u-s-amnesty-plan.html

  Lehet, hogy ez jó hír – csak használni kell!!!

  Svájc 300 bankját (!!!!) listázta auditorok és ügyvédek HADSEREGE (!!!) és Amerika eldönti, hogy ad-e amnesztiát a financiális ESZKÖZEIKET Svájcba (a semleges rohadékok) országába menekítő amerikai állampolgároknak és cégeknek december 31-ig.

  Svájc bankrendszer a legnagyobb, határokon átnyúló (cross-border) pénzügyi központ, 2.2 billió (10 a 12. hatványon!) USA dollárt kezel. Amerikai egy 5 éves adóelkerülési program, amelynek a tisztázás a célja, keretében végzi ezt. Az egyik résztvevő a Deloitte LLP törvényszéki szolgáltató Svájcban, aki nekifog többek között a számlák átvizsgálásának.

  Az “esemény” igen költséges lesz, hiszen ügyvédek, törvényszéki (ügyészségi) könyvelők és bankalkalmazottak végzik. A nagyobb bankok esetében 4-5 hónapot is igénybe vehet 20-40 ember résztvételével.

  Azok a svájci bankok, akiknek okuk van arra, hogy úgy véljék, megsértették az adótörvényeket, megkérhetik az Igazságügyi Minisztérium engedélyét arra, hogy mentesüljenek a bűnvádi eljárás alól (!!!!!)

  Viszonzásképpen a svájci bankoknak FEL KELL TÁRNIUK, hogyan segítettek elrejteni az amerikaiak pénzügyi eszközeit, hogyan adtak át titkos adatokat a svájci “bankszámlákra” és büntetést kell fizetniük.

  Azok a svájci bankok, akik nem hajlandók együttműködni, bűnvádi eljárással néznek szembe, mint az a 14 svájci bank, amelyek között megtalálható a CREDIT SUISSE GROUP AG (CSGN), a HSBC Holdings Plc (HSBA) és a Basler Kantonalbank (Bázeli Kanton Bankja, BSKP).

  A svájci kormány arra buzdítja a bankokat, hogy a 2013. augusztus 29-én bejelentett programban VEGYENEK RÉSZT. Ugyanakkor a Svájci Bankárok Szövetsége kritizálja a program költségét és az olyan NYUGTALANÍTÓ (na végre!!) kérdéseket, hogy ki minősül amerikai ügyfélnek, és milyen pénzügyi eszközök tekinthetők adózatlannak.

  UGYANIS A VÁLASZOK HATÁROZHATJÁK MEG, HOGY EGY-EGY SVÁJCI BANKNAK MENNYI BÜNTETÉST KELL FIZETNIÜK.

  Az eddig jelentkezett svájci bankok között nem egy Rotschild bank van!
  A program 4 kategóriába osztja a svájci bankokat:
  1.) Már folyik ellenük büntetőeljárás, itt 14-en vannak, köztük a Credit Suisse,
  a második legnagyobb svájci bank. Az angol HSBC, Európa legnagyobb bankjának svájci egysége. A Julius Baer Group Ltd., Svájc harmadik legnagyobb vagyon menedzsere. A Zürichi Kanton Bank, a legnagyobb állami tulajdonú regionális bank.
  2.) 2013. december 31-ig jelentkezhetnek a svájci bankok a programba belépésre (további belépésre), ez hozzásegítheti őket ahhoz, hogy bűnvádi eljárás alól mentesüljenek. Ehhez az kell, hogy feltárják a 2008 óta náluk vezetett összes amerikai számlát, a legnagyobb USD értékeket és azon alkalmazottak nevét, akik menedzselték azokat.
  3.) kategória: Ezek a bankok az Igazságügyi Minisztérium azon levelére várnak, amely megígéri nekik, hogy nem lesznek bűnvádi eljárás alá vonva.
  Viszonzásképpen egy független vizsgálónak kell megerősítenie, hogy a bank nem sértett törvényeket. Ebbe a kategóriába 2013. július egytől október 31-ig jelentkezhettek be.
  A 4. kategóriába azok a svájci bankok tartoznak, akiknek csaknem kizárólag svájci ügyfeleik vannak.

  A Deloitte partnere, David Fidan szerint a legtöbb svájci bank a 2. kategóriába esik.
  A Genfi Katon Bankja szerint ők nem tudják garantálni, hogy minden Svájcban dolgozó vagy ott állandó lakóhellyel rendelkező amerikai teljesíti az adókötelezettségét. Olyan nagy cégek amerikai alkalmazottai dolgoznak ott, mint a Procter & Gamble, a Caterpillar Inc. és az ENSZ-nek is van 1.600 alkalmazottja Genfben.
  A cikk hosszú és még nincs vége….ez csak ízelítő volt….ugyanis vannak olyan bankok, akinek az ügyfeleik 98 %-a az EU vagy Svácj ügyfélköréből tevődnek össze….nyilván sok magyar….ezért is vagyunk ebben a bankcsapdában még mindig benne…..

 2. Az is érdekes, hogy EXCEL-ben (Nekem MS Professional XP-m van) az SFr (CHF másik neve) olasz, német és francia nyelven is haználható…csak egy excel táblában a cellaformázás alatt a pénznemet kell kiválasztani….mik derülnek ki…és mik vannak ott, az ISO svájci honlapján kívül :(…ez egy nemzetközi méretű hatalmas csalássorozat, amibe belevittek minket “nagyjaink”…..