Méltó választ ígértem – hát íme!

(a videót végignézni és terjeszteni kötelező)

ELTÖRLÉSRE kerülnek a „devizahitelek”!

Emberek! Mi elvégeztük a házifeladatot, most Önökön a sor. Tisztelet és köszönet mindazoknak, akik eddig kivették a részüket ebből az egyenlőtlen küzdelemből. A „hatóságok” kétségbeesetten próbálnak ellehetetleníteni, pofátlan módon megszüntették a Csányi elleni kártérítési pert és nagymértékű illeték megfizetésére köteleztek engem és a BAÉSZ-t. Így Karácsony közeledtére megérkezett a pénzbírság is az augusztus 20-i Astoria elfoglalásáért, ezen felül tovább folytatva ugyanezen okból a két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztést kilátásba helyező büntető eljárást ellenünk.

Jól van ez így! Elsöprő győzelmet fogunk aratni a hazaárulók felett!

Tisztelettel, Kásler Árpád

A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt Programja

Nyomtatható változat letölthető itt.
A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt tulajdona, csakis változtatás nélkül terjeszthető szabadon.


A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt Programja

2014-es országgyűlési választásokra a megváltás programmal, a nép programjával

Tisztelt honfitársaim, tisztelt magyar választók! Kizárólag csak az Önök akarata teheti parlamenti tényezővé pártunkat. Az ország gazdasági állapotából adódóan, más pártok be nem tartható hamis szólamaival, nem létező juttatások osztogatásával nem kelünk versenyre. Nekünk nem a hatalomra jutás a célunk, a hatalomra jutás az eszköz ahhoz, hogy megvalósítsuk céljainkat.

Kormányzásra kerülve, a devizacsalás sorozatban részt vett pénzintézetek követeléseit eltöröljük mindenki számára, legyenek azok akár deviza akár forint követelések, gépkocsi, lakás vagy szabadfelhasználásuak. Mindezen pénzintézetek működési engedélyét véglegesen visszavonjuk és vagyonukat zároljuk, amelyekből a betéteseik illetve az általuk okozott károk kerülnek kielégítésre. A devizacsalásban részt vett bankárokat, a csalássorozat felett szemethunyó ügyészeket, politikusokat, bírákat törvényszék elé állítjuk.

Magyarországon az adók mértéke elviselhetetlen terheket rótt a társadalomra, ezen terhek alól a multinacionális vállalatok sok esetben sikeresen, vagy éppen megfelelő segítséggel és az illetékesek általi szemhunyással mentesültek. Éppen ezért hatalomra kerülve, a Haza Nem Eladó Mozgalom Párt egyszeri alkalommal minden magyar állampolgár, kis és középvállalkozás számára, minden vélt vagy valós adótartozásra teljes mértékű amnesztiát hirdet. Mindenki tiszta lappal indulhat, egy olyan új vállalkozóbarát környezetben, ahol nem lesz érdemes és nem lesz kifizetődő adót csalni. Továbbá évente 10%-al csökkentjük az adók mértékét mindaddig amíg minden adónem a jelenlegi mérték felére csökken. Ez lesz az igazi garanciája a gazdaság fellendítésének és valós, értékteremtő munkahelyek létrejöttének.

Tíz évvel az ország Európai Unióhoz való csatlakozását követően számadást kell vetni. Vezetésünk alatt fel fogjuk tárni a pozitív és negatív hozamát a csatlakozásnak, erről részletesen tájékoztatva lesz az ország lakossága. Ezzel egy időben minden részletre kiterjedő módon tájékoztatni fogjuk a nemzetet a magyar történelmi Alkotmány jogfolytonosságának helyreállítása következményeiről, előnyeit és hátrányait is figyelembe véve. Majd ezt követően népszavazást fogunk kiírni, hogy továbbra is EU tagország legyen Magyarország vagy sem, illetve arról, hogy a jelenlegi Alaptörvényt, vagy azt a történelmi magyar Alkotmányt választjuk-e amely garantálja a magyar föld, az élettér magyar kézben tartását. A Nép dönt!

Kormányra kerülve azonnal le fogjuk állítani az ország anyagi kivéreztetésének pénzszivattyúit, az államadósság törlesztését felülvizsgálás miatt meghatározatlan időre felfüggesszük.

Állami tulajdonba vesszük a nemzetbiztonsági szempontból fontos ágazatok mindegyikét. Az energia és közműhálózati szektort (ennek következtében lesz valós és tartós rezsicsökkentés), a teljes úthálózatot, autópályákat, vasútvonalakat. A lakosság élelmiszer alapellátását biztosító termelői szektor, nemcsak gazdasági kérdés, hanem nemzetkockázati kérdés is egyben, ezért ezt az államnak kell kezelnie állami gazdaságok formájában. Az egészségügy, a kötelező nyugdíjrendszer és az ingyenes oktatás, a fegyveripar és a honvédelem, mind állami kézbe fog kerülni.

Mi tiszteljük az életet, a szabadságot, de az elmúlt évtizedek alatt oly mértékben fosztották ki az országot és az embereket, halálba kergetve ezreket, hogy megfontolás tárgyává kell tenni és népszavazásra bocsátania a halálbüntetés visszaállítását népirtásért és hazaárulásért. A tulajdon legyen állami, vagy magán, az ország további szétlopását megakadályozandó, az elképzelhető legerősebb törvényi védelmet kapja.

Az idegen érdekek legyenek azok gazdasági, katonai vagy politikai, Magyarországon nem élvezhetnek előnyt a magyar érdekekkel szemben.

A fegyvertartást oly módon fogjuk kiszélesíteni és könnyíteni, hogy aki részt vesz egy rövid de sikeres katonai alapkiképzésen, otthon tarthatja teljes felszerelését, beleértve a fegyverét is, ezáltal tartalékos katonának számít. A lakhely szerinti tartalékos egységek részt vehetnek a település biztonsági feladatainak ellátásában.

A magyar állampolgárokat visszahelyezzük jogaikba, létrehozzuk az itthon soha nem tapasztalt komfortérzetet.
Rendőr kénye kedve szerint nem motozhat, megfelelő indok nélkül nem ellenőrizhet és nem igazoltathat. Így van ez sok országban, miért ne lehetne Magyarországon is így? Mi bevezetjük. Az elektronikus útonállásnak hatalmunk alatt véget vetünk, a közlekedési kihágások elsősorban a kihágások mértékéhez, majd ezután a zsebekhez és a magyar fizetésekhez igazodva, kibírható, figyelmeztető és nem pénzszerző bírságokkal kell hogy járjanak. Az indokolatlan parkolódíjakat és azokat az állapotokat ahol úgy éreztük, hogy vadásznak ránk és mint potenciális bevételi forrásra tekintettek a hatóságok megszüntetjük.

A személyi és mezőgazdasági gépjárművek kötelező műszaki vizsgakényszerét megszüntetjük, sok más fejlett országban sincs ilyen és mégis jó gépparkkal rendelkeznek. Az emberek ezeket a nem kevés vizsgadíjakat inkább költsék a járműveik karbantartására.

A gépjárművek kötelező biztosítása és az ingatlanok biztosítása állami monopólium lesz, egy állami biztosítóval, ez garantálja a legalacsonyabb biztosítási költségek mellett a legnagyobb biztonságot, valamint bevételhez juttatja a költségvetést.
Ugyanúgy egy országos állami horgászegyesület és egy országos állami vadászegyesület lesz. A jelenlegi szabad rablást e téren is megszüntetjük.

A tahográf kultusznak a hazai fuvarozásban A Haza Nem Eladó Mozgalom párt vezetése alatt nem lesz helye. Az átvonuló kamionforgalmat a közutakról a Magyar Államvasutakra tereljük. Ezzel sok kártól fogjuk megóvni útjainkat és sok emberéletet mentünk meg, bevételhez juttatva a vasutat.

Adó és egyéb kedvezményekkel fogjuk serkenteni a családi gazdaságok létrejöttét, az eltartóképes családi birtok művelésére használt gyári vagy házi gyártású gépek és eszközeik nem lesznek rendszámkötelesek, tulajdonosaik a közutakat hatósági engedély és vizsga nélkül használhatják, egyszerű felelősségbiztosítással, a nemzeti önellátás eszközeiként. A nagybirtokrendszert kisajátítással megszüntetjük és földosztást hajtunk végre az igényeknek megfelelően.

Engedélyezni fogjuk, hogy ismét legyenek kifejezetten dohányzó vendéglátó egységek azok számára akik ilyet igényelnek. A hangsúlyt a dohányzás ártalmainak megismertetésére kell fektetni, nem álszent üldöztetésre. Mi sem jellemzi jobban a jelenlegi képmutató politikát, mint az a tény, hogy miközben mindenhonnan kitiltotta a dohányosokat, nemzeti dohányboltokat létesít.

Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy állami üdültetési programok induljanak be a gyermekek és nyugdíjasok számára, hazai tájakon-hazai árakon jelszóval. .Bírósági perekben, ingatlan adásvételi vagy egyéb szerződések megkötésénél az ügyvédi képviselet pusztán opciós lehetőség kell hogy legyen, nem tehető kötelezővé, mert ezzel az emberek szabadságát és igazságérvényesítő lehetőségét korlátozzák. Ezeket az ügyvédi kényszert előíró törvényeket meg fogjuk szüntetni.

Az állampolgárokat cselekvőképes, szabad embernek tekintjük, akik képesek felelősséggel tervezni, gondolkodni és alkotni. Éppen ezért felszabadítjuk az otthonteremtést a jelenlegi korlátok alól. Mindenki szabadon döntheti el, hogy vertfalú házat, földbeásott bióházat vagy kacsalábon forgó palotát épít magának, ezzel megszüntetjük a lobbiérdekek által preferált méregdrága építőanyagok kötelező használatát.

Állami tisztségviselőknél, jogerősen bizonyított korrupció esetében, az addig ledolgozott évek nem kerülhetnek beszámításba a nyugdíj meghatározásnál. A pénztárgép terminálok informatikai úton való NAV bekötését, és a korrupció melegágyaként szolgáló jelenlegi pályázati rendszert eltöröljük. Mentesül a felelősség alól minden vállalkozó, aki vallomást tesz arra nézve, hogy mely pályázatból mennyit és kinek kellett visszafizetni állami tisztségviselők közül. Ezen tisztségviselőknek törvényszék előtt kell felelniük.

Ha az állampolgárnak késedelmi kamat terhe mellett kell befizetnie adóját, úgy az Államnak is határidők betartása mellett kell, hogy visszafizesse az állampolgár részére járó adómegtérítéseket, ezzel megszüntetjük a kiszolgáltatottsági érzését az embereknek. Az állami szférában dolgozni nem privilégiumot fog jelenteni, hanem alázatos szolgálatot.

Lehetne még száz oldalon sorolni a teendőket, de röviden és tömören ebből kitűnik az eszmeiség, amit A Haza Nem Eladó Mozgalom párt képvisel. Ha mindezt nem vállalja be a magyar társadalom, akkor érdemi változás az országban nem fog történni. Lapátolhatjuk továbbra is a szemetet balról jobbra és jobbról balra.

A Kádár rendszerre jellemző létbiztonságot, kiszámíthatóságot és a nyugati világra jellemző szabadságot teremtünk meg közösen. Ebből a munkából mindenkinek ki kell vennie a rá eső részét, a szavazónak is azzal, hogy az X-et A Haza Nem Eladó Mozgalom pártra és annak jelöltjére teszi, illetve abban, hogy segíti a mozgalom programját minél szélesebb körben megismertetni.

Köszönet érte mindenkinek!


„Győzni fogunk, mert egy olyan elképzelést képviselünk, amely egy közös céllá alakul át, ezért elpusztíthatatlan, valamint visszaadja az emberek önbecsülését, magabiztosságát és az önmegvalósítás reményét, társadalmi osztályoktól függetlenül.”

Kásler Árpád

32 hozzászólás a(z) “Méltó választ ígértem – hát íme!” bejegyzéshez

 1. Egy társkeresőn (nem magyar) vagyok fenn és mivel sok a scammer, megpróbáltam utánanézni a véleményeknek angolul.
  Véletlenül mit találtam? Hogy valaki SFr.-rel fizetett 6 hónapra de nem is álltak szóba vele. Ez egy dolog, de nem tudtam, mi az SFr.

  Most megtaláltam:
  http://en.libreofficeforum.org/node/3431
  Ez nem más, mint a CHF régi jele: Sfr. !!! Tudjatok róla!!!

  Ezt írja itt egy kommentelő:
  “Hi,
  In Switzerland there are two possible codes for the currency “Swiss Frank”. There is “SFr.” and “CHF”. The standard in LO/OOo is “SFr.”. In our organization we prefer the more international “CHF” and we want to change the standard (esp. when you click on the “Format: currency”-Symbol) to use “CHF” instead of “SFr.”

  Fordítom: “Szia vagy sziasztok, Svájcban a Svájci Frank valuta kódját kétféleképpen lehet használni: Van az SFr. és a CHF.
  A standard in LO/OOo az SFr. …keresem az LO és OOo jelentését…felhívtam az informatikus fiam, azt mondja, hogy az OOo az az Open Office rövidítése volt, majd Libra Office lett belőle, az LO annak a rövidítése.
  Érdekes, hogy ebben az IT rendszerben a CHF standard jelölése még mindig SFr. (értitek milyen jelentősége van ennek?)
  Egyebekben kellemes ünnepeket a körülményekhez képest mindenkinek.

 2. Itt borsodban nagyon nem nézik jó szemmel az emberek az alanyi jogon járó járulékokat,amiket etnikum azért kap mert gyereke születik.Ennek egy idő után vérontás lesz a vége.Ennek is valahogyan véget kell vetni.

 3. Fontos dolognak tartanám megszólítani a nyugdíjasokat. A szolgálati idő kivételével 1989 utáni időszak jövedelmét számítják a nyugdíjalapba. 1989 után tömegesen lettek munkanélküliek és kényszervállalkozók az emberek. Ennek az lett a következménye, hogy aki nem a közszférában dolgozott az elmúlt 24 évben és főként nem köztisztviselőként annak bizony nagyon alacsony lett és lesz a nyugdíja. Erre én csak egy jó megoldást látok. A Nyugdíjemelés mértékét nem %-ban hanem egy fix összegben kell megállapítani. Például, az emelés mértéke 3500Ft / fő. Az infláció mindenkit egyformán érint. Jelen formában a kisnyugdíjas inflációs többlet költségeit nem fedezi az emelés a magas nyugdíjjal rendelkezők viszont kapnak egy 13. havi nyugdíjat évente. Rendkívül igazságtalan a jelenlegi megoldás és a köztisztviselőknek kedvez. A többlet járulék befizetését kárpótolja a nyugdíjszámítás. Még akkor sem lesz igazságos hiszen akik 1989 előtt jól keresők voltak a gazdaságban és ledolgozták aktív idejük felét mind vesztesei az úgynevezett rendszerváltásnak. Javaslom Tisztelt Kásler Árpád dolgozzatok ki valami jó megoldást a jelenlegivel szemben. Ezzel több százezren csatlakoznak a mozgalomhoz.

 4. Ezen a videón nekem záporoztak a könnyeim, annyira gyönyörű és lényegre-törően megfogalmazott valamint kitartóan állhatatos. Annyi kérésem/kérdésem lenne, hogy a képviselőkről egy rövid fényképpel ellátott bemutatkozó leírást lehetne-e kérni, ide a honlapra? Csak így tovább Árpád és csapata

 5. Csak a pokitíkai jelenlét számít.ezért kérdezem Kinek adhatom le a kopogtató cédulám.? Úgy tudom, hogy Dabas körzetéhéhez tartozom.
  Ez a kormány a humorral nem tud mit kezdeni.,
  van egy találós kérdésem: “miben hasoníit Orbán Viktor Nicolae Ceausescuhoz ? és mi a lényeges különbség közőttúk?
  A válaszaz , hogy: mindkét derék vezető saját szülőfalujában építtetett futballstadiont és telepített oda első osztályú futballklubot .A különbség az hogy a Scornicesti futball stadion már elenyészett a csapat szétszéledt a diktátor halálát követően.Nálunk az utobi még nem történt meg.”
  üdv Sándor

 6. Kétségek, félelmek és bizonytalanság mindenkiben vannak, bennünk is. Senki ne gondolja, hogy egyedül van ezzel. Én csak azt tudom üzenni mindenkinek, hogy egyetlen egy dolgot próbáljon megérteni:
  A siker egyes-egyedül a hozzájáruláson, a befektetett munkán múlik, nem azon, hogy mit beszélünk, vagy mit gondolunk. Az és annyi fog megvalósulni, amiért tenni vagyunk hajlandók. Se több, se kevesebb.
  Nem baj, ha valaki szkeptikus. Egyáltalán nem baj. Nem vagyunk egyformák. Van, aki hitetlen, van, aki szkeptikus, van, aki lelkes, optimista.
  De a lényeg az a 1, és a 0. Hozzájárulunk-e tettekkel, vagy nem.
  Ezen az elven működik a számítógép. Van töltés, nincs töltés…
  Itt emögött a honlap mögött, emögött a szöveg mögött is ez a lényegében teljesen egyszerű elv áll.
  Gondoljunk bele, hogy ha ebben a tízmilliós puskaporos hordóban akár csak 5%-al is bejutunk a Parlamentbe ezzel a programmal, mi lesz itt…nem lehet tudni, emberek! Egy parlamenti párt nem civil szervezet, ami ma itt van, holnap nincs sehol. Egy parlamenti párt megkerülhetetlen a közvélemény számára.
  Nincs ember, aki jelenleg meg tudná mondani, hogy milyen láncreakciót indít el, ha bejutunk.
  Szóval a tennivalókra koncentráljunk, mert itt már az ‘agyalás”, és a sok beszéd ideje lejárt. Nincs már ezen mit ragozni.
  Be kell vinni a programot a Parlamentbe, a többit meg majd meglátjuk. Azzal majd akkor foglalkozunk, ha annak van itt az ideje…
  Mindenkinek köszönet előre is a támogatásért!

 7. Kedves Szijártó Géza!

  ÉN A HELYEDBEN NEM LENNÉK SZKEPTIKUS.
  Ez a program a lakosság 98%-ának az érdeke. A program felér egy rabszolga felszabadítással.Csak az a kérdés hogy hányan ismerik ezt fel. Az a kérdés, hogy hány emberhez tudjuk eljuttatni az információt, tehát rajtunk is múlik hány képviselő jut be a parlamentbe. Ha a lakosságot felnőttként kezeljük, akkor feltételezzük hogy képesek helyes döntéseket hozni. Én a közvélemény kutatók felmérésére nem nagyon hagyatkoznék. Nagyon sokan nem vállalják fel hivatalosan a véleményüket. Én úgy gondolom, hogy a felelősen gondolkodók vannak többségben. Hidd el nekünk van a legerősebb támogatónk!