MINDEN „Devizaadósnak”: RENDKÍVÜLI KÖZLEMÉNY

Paul Newman

„Akinek nincsenek ellenségei és kritikusai, annak egyénisége sincs”

Paul Newmann

2019. április 7-én, az elmúlt 10 év legnagyobb devizaátvertek tüntetése Budapesten, Kossuth téren, de. 11 órától!

Kásler Árpád Brüsszeli petícióját, amelyhez tízezren csatlakoztak önök közül, vizsgálják az Európai Parlamentben. Ennek megerősítésére és további bizonyítékok csatolására és  alátámasztására személyesen megyek Brüsszelbe április 25-én.

A DH1-es (devizahiteles törvény) amely a Kásler peren alapszik teljesen tökéletes volt. Abban kimondták, melyek a tisztességtelen szerződési kikötések és bár az árfolyamkülönbözet perben való megtámadásomat, a bíróság figyelmen kívül hagyta, a vételi és eladási árfolyam kiesésével, kiesett az árfolyamkülönbözet adósra hárítása is. Ez száz százalékig így van és ezt az Európai Bíróság le is írta a C-51/17 es ügyben.

 A C-118/17. sz. ítélet  a Kásler ügyben hozott C-26/13. számú ítélet értelmezésére vonatkozik.

Leegyszerűsítve, minden eddigi érdemi döntés a kásler perre alapszik, a nagyjelentőségű és gyakorlatilag az egyetlen valós és mindenki számára kiterjesztett ügy, a C-26/13. sz. ügyre. 

A DH1-es törvény tökéletes, az kimondta a bajok forrását, majd a magyar parlament meghozta a DH2-es törvényt, az elszámolási törvényt, amiben nem mondták ki, hogy a tisztességtelen tételek miatt az addigi összes kölcsönszerződés felmondása érvénytelen. Ezt követően meghozták a DH3-as forintosítási törvényt, amivel egy újabb tisztességtelen tételt iktattak be a szerződésbe, ugyanis egyedileg megnem tárgyalt kikötésnek minősül és amennyiben az egyedileg meg nem tárgyalt kikötés többlet terhet ró az adósra, akkor az tisztességtelen. Márpedig 2015- ben meghozott forintosítást nem lehetetett 2017-ben vagy ’18-ban egyedileg megtárgyalni. A C-118/17 EB döntés ezt támasztja alá, ugyancsak a kásler perre hivatkozva.

A DH1-es törvény Kásler Árpád munkásságán alapult és az egy tökéletesen jó törvény. A DH2-es és DH3-as törvényeket a parlament hozta meg, abba semmi beleszólásom nem lehetett, mert 2014-ben a kifosztottak nem szavazták be a parlamentbe A Haza Pártját, tehát ezen bankoknak kedvező törvényeket azokon kérjék számon akiket beszavaztak a parlamentbe. Én mindkét törvényt a Strasbourgi bíróság elé vittem több mint 3 éve.

A szerződések semmissé nyilvánítása azért nem jó az adósra nézve, mert akkor az eredeti állapot helyreállítását vonja maga után és a már elévült követelések esetén,a bíróságok által hatályba helyezéssel nem járnának jól a kifosztottak, csak a bankok.

Az Európai Bíróság kezdi észlelni, hogy a Kúria korábbi beadványaival félrevezette azt, az Európai Parlament peticíós bizottsága vizsgálja a Kásler féle beadványt és személyes meghallgatás is lesz. Kaptam egy felkérést, amelynek eleget teszek még márciusban és az Európai Bíróság számára, egy komplett tényleírást küldök a Magyarországi helyzetről, a Kúria félreértelmezhető és félreéltemezett beadványairól az Európai Bírósághoz.

Ígérem minden devizakifosztottnak, ha legalább egyszer azt teszik amit kérek tőlük, hogy szeptemberre véget vettetek az egész rémálomnak. Minden végrehajtást leállítatok, tisztességes elszámoltatásra köteleztetem a bankokat, akiknek felmondták a szerződésüket vagy végrehajtották már és időközben a követelésük elévült, hogy nem lesz további tartozásuk és kártalanítva lesznek.

Az Európai Parlament, az Európai Bíróság és Strasbourgi Bíróság ebben partner lesz. Április 7-én 50 ezer aláírást kell produkálnunk, a tízezer mellé, amit már kiküldtem Brüsszelbe, ezt az ötvenezret személyesen viszem ki a meghallgatásomra. Jelenleg az Európai Parlamentben nincs egyetlen képviselő sem, aki képviselné többmillió kifosztott magyar állampolgár érdekét. Ezen az Európai Parlamenti választáson illene a kifosztottaknak ezt a mulasztásukat is pótolni, csak rajtuk múlik, senki máson. A Haza Pártja ezen a választáson is részt vesz, önerőből ugyanúgy, mint a többi összes választáson, a kifosztottak eddigi cserbenhagyásának ellenére, mert halálosan komolyan és elkötelezetten gondoljuk, hogy ez az ügy megoldhatatlanul nem maradhat.

Április hetedikére, minden kifosztott tegye szabaddá magát és jöjjön Budapestre a legnagyobb devizahiteles tüntetésre, hogy Üzenjünk Brüsszelnek, de elsősorban Budapestnek, hogy nem hagyjuk annyiban és nem törődtünk bele kifosztásunkba. Aláírásra hívom Önöket a Brüsszeli utam megerősítésére és az Európai Parlamenti választásokra. Önökön múlik, ha lesznek elegen én Brüsszelből szeptemberre véget vettetek a Magyarországi rémálomnak.

Kásler Árpád