KÁSLER a VÉGREHAJTÓNÁL

REJTŐ JENŐ féle párbeszéd következik. 7 év óta, ma először, bementem a végrehajtóhoz kérdezni egyet s mást, meghát azért is, hogy megismerkedjünk. Na nem azért, hogy megismerjem a pofáját, nehogy összetévesszem valaki mással, na nem, ne gondoljon senki rosszra, hanem azért, hogy ő ismerje meg az enyémet. S ha már ott voltam, lőttem pár fotót a folyóson lévő félrevezető plakátokról önöknek…

Egy plakát az előszobából, hogy tudd mi a dörgés….
Mily megnyugtató gondoltat…kár hogy jogellenes kifosztásra is alkalmazzák
Az én esetemben és sokszázezer esetben a GAZSÁG meghosszabbított keze

Szóról szóra ez hangzott el, Rejtő Jenő megirigyelhetné…..Ölés nélkül azt hiszem ez nem fog menni…de addig is a Pártra kiszabott bírságból, eddig mindössze 230 ezer forint ment le, néhány adományozó jóvoltából, úgyhogy van mit még sokuknak bepótolniuk. Addig visszaveszek a publikálásaim sűrűségéből. Ha kiegyenlítették, visszaáll a régi rend…addig meg csak ritkásan jelentkezünk. Köszönet mindenkinek, aki kiveszi és kivette a részét. A Hölgynek külön köszönet, aki egymaga 100 ezer forint adományt fizetett.

Kásler Árpád

Kásler Árpád (továbbiakban K.) – Jónapot, Kásler Árpád vagyok, a jelenlegi végrehajtási ügyemben  szeretnék egy okiratot kérni.

dr. Várady Zsolt önálló bírósági végrehajtó (továbbiakban V.) – Melyikről? Van ez az OTP-s, az MKK?

K.- Az OTP-s-ről

K.- Kihez van szerencsém egyébként?

V. -Várady

K.- Köszönöm, hogy bemutatkozott.

V.-Másolatot adjunk?

K.-Igen.

V.-Melyikről?

K.-Az az okirat kellene, ami alapján le lett vonva az elszámolási törvény alapján kimutatott tisztességtelenül felszámított összeg, a 3.185. 000 Ft 

V.-Aha… itt van. Ugye ez az elszámolás, a 38-as törvényes.

K.- Igen, így van.

V. – Jó.

(Kinyomtatott valamit…..)

K.- Nem ez, ez megvan, ez az elszámolás, amit én is megkaptam. Hanem az, hogy ez levonásra került a végrehajtási összegből. Mert nekem a végrehajtás el lett indítva évekkel korábban , mielőtt ezt kiadták volna.

V. – Annyit írtak, hogy 12 ezer svájci frank, Tisztességtelen

K.- Hát Igen ezt az én 5 éves munkásságom alapján kapta meg másfél millió magyar állampolgár. Igen. Igen.

K. -Tehát egy részletes kimutatást  kérek, hogy a tisztességtelenül felszámolt 12 ezer  háromszáz valahány svájci frankot és ez levonásra került  és milyen jogcímen került levonásra, mennyi került levonásra a tőkéből, mennyi a kamatból és milyen dátummal?

V.- Ilyenkor, mivel ez a svájci frank ez mindjárt megnézem, hogy akkor mennyi volt a ….

K.- Tehát, hogy értsük egymást,  ez egy elszámoló levél, amit tetszik mondani, ez nem bizonyítja azt, hogy ez levonásra került. Tehát ez az elszámoló levél, amit a bank kiküldött 1 900 000 példányban.

V. -Azt nézem, hogy 2016-ban volt 13 millió a kamat, amikor ez az elszámolás történt, amikor mi ezt megkaptuk, ilyenkor visszafelé, tehát az elszámolás az úgy történik , hogy a tőkét azt csak akkor érinti, hogyha (kollégáját szólítja: Zsombi!….az elszámolást a devizatörvénynél, tudod, amikor tisztességtelenül felszámol a bank azt a kamatból vonjátok vissza? Kolléga válasz: Attól függ, hogy hogy szerepel az elszámolás elvileg a kamatból kell)

V. -Hát a bank az nem a tőkéből vonta vissza.

K.- Jó akkor még egyszer nekifutok , ha megengedi: Tehát van egy végrehajtási ügy ellenem.

V. Igen…

K.- Nem sokat zavartam én az Önök irodáját, tehát kérek egy olyan bizonyító erejű okiratot, amit a Strasbourg  előtti, az Emberi Jogok Európai  Bírósága előtti ügyemhez  hozzá tudok csatolni, hogy mikor került levonásra, honnan és milyen jogcímen? Tehát ez, amit Ön mutat, ez egy elszámoló levél, ezzel én is rendelkezem.

V. – (kollégának) Betti? az én gépemen vagy, lépjél ki  x-el ….igen.

K.- Figyelek

V.-  Felszólítottuk az OTP-t , pont azért, hogy pontosan forintosított összegben jelentse be az elszámolás után a tőke, kamat minden összegét, tehát ami nekik is, pont emiatt, amit küldtek Önöknek is, ez alapján, ezzel a dátummal ezeket az összegeket jelentette.

K.- Nem uram! Ez a 2013. évi törvény alapján lett, került levonásra, nem az elszámolási,  nem a 2015-ös…

V.- De mivel időben utána volt….

K.- Ez nem. Tehát én most…., ugyanezt én kikértem a bíróságról az ott folyamatban lévő végrehajtási ügyemből kifolyólag egy olyan okiratot kérek, ebből az okiratból nem derül ki, hogy a számomra tisztességtelenül felszámolt 12 ezer svájci frank hogy került levonásra. Erről – ne tessék mondani – hogy ebből Önnek kiderül, hogy mikor? Ez egy 91 ezer forintos levonás, amit 2013-ban a bankszámlámról inkasszóval levontak. Tehát ez nem a 3 181 000 Ft-os levonás. Tehát én egy olyat kérek szépen.

V. -Akkor magyarul, akkor azt mondja, hogy attól kezdve a bejelentést az OTP nem vette figyelembe?

K.- Ön a végrehajtó ….

V.- Én csak kérdezem? Hát én nem tudom az OTP tartja nyílván a követelést. Neki a csökkenést….

K.- Az OTP meg azt mondja, hogy Önhöz jöjjek

V. – Nem, nem a jogszabályi rendelkezéseknek következően ha mi fölhívjuk, hogy követelés csökkenése van, akkor neki jogszabályi kötelezettsége ugye látni a pénzt, ezt bejelenteni. Ez egy akkori állapotot mutat . Tehát ebben, ha  a végrehajtást kérő rosszul , ha nem vonta le Önnek az összeget, akkor , ugyanúgy kifogás keretében az OTP Faktoringot lehet számon kérni, vagy adott esetben a bíróság be fogja kérni tőlünk az iratokat.

K.- Ugyanezek az iratok vannak bent

V. – Az OTP, hát igen.

K.- De nem tudja megállapítani, hát ítélet született, tehát ebből az elszámolásból hogy lehet megállapítani , tehát itt, itt le van írva az, hogy történt egy levonás, hogy lehet egy okiratba nem odaírni, hogy mennyi az a levonás, milyen jogcímen és mi alapján.

V.- De az a végrehajtást kérő felelőssége, ha ő azt mondja, hogy ő nem von le egy forintot sem, akkor ezért ő felel. Érti! Tehát pont azért a végrehajtási törvény is úgy rendelkezik, hogy ez a végrehajtást kérő felelőssége hogy a bejelentések mögött ugye ezt bizonyítani tudja, hogy ezek az összegek, ami Önnek, mint tisztességtelenül felszámol ezt az elszámolásban rögzítette. Neki ezt ezt a végrehajtást kérőnek kell bizonyítania.

K.- Magyarul, hogy ne raboljuk egymás idejét, tehát Önnél nincs olyan okirat, amivel most ezt bizonyítani  lehet. Ennyi.

V.- Ez a bizonyíték az, hogy nekem  az elszámolás után ekkora összeget jelentett be, ha ez nem tartalmazza Önnek a levonást..

K.- Az elszámolás előttről, mert Önökhöz korábban odakerült , tehát nekem 2012-ben felmondták, faktoringhoz került stb. stb. , tehát van-e olyan okirat, ami ezelőtti dátumozásu és tőkeösszeg megjelöléssel van, illetve kamattal.

V.- Pillanat, mindjárt megnézem.

V.- Itt korábbi megkeresés volt részükre ebben azt írták, hogy akkor volt ez az engedményezés . Tehát ők engedményezték a faktoringra.

K.- Az engem nem érdekel. A tőke összege érdekel.

V.- Aha, aha

K.- Tehát, ha sehol nincs leírva, hogy levonásra került 3 181 000 Ft tisztességtelenül felszámított összeg, akkor próbálom kideríteni számolások alapján, csak nincs honnan. Tehát mindenki küld. A faktoring küldött Önökhöz, én mentem először a bíróságra, a bíróság meg nem adta ki az Önök által becsatolt iratokat. Én írtam több levelet Önnek, hogy ezt állítsák le, fogják vissza magukat.

V.- De így nem tudjuk…

K.- Dehogynem

V.- Nem vagyok bíróság, nincsen ilyen…, nekünk benne van, hogy kutya kötelességünk a jogszabályoknak, a bíróságnak a jogerős ítéletét ezt végrehajtani. Ezt nem mi találjuk ki .

K.- Akkor még kérdezek közben, ha nem zavarom vele, hogy kaptam nem rég Önöktől egy  elosztási tervezetű, nevezetű okiratnak nem nevezném  112 millió valamennyiről…. Azt hogy sikerült Önöknek kiszámolni? Ezt az Önök irodája számolta ki. Azért 14 millió forintból hogy lett 112 millió?

V.- Pillanat mindjárt megnézem… Itt egyetemlegesség van ugye?

K.- Persze, de akkor is, hogy lehet leírni, hogy 112 millió összesen. Mi van, ha valaki agyvérzést kap ettől, akkor azt mondják , hogy sorry…?

V. -Tehát Itt az összes végrehajtásnak az ügyértékét adja össze ilyenkor a program

K. – De nekem ne programozzon… tehát oda van írva, hogy összesen követelés 112 800 000 Ft, tehát az nem, ne a programra hivatkozzon tisztelt végrehajtó úr

V.- Igen, de van aki…

K.- De ez így jogos, hogy Önök leírják nekem, hogy 112 millió forint az én tartozásom? Hát írja le akkor kérem  jegyzőkönyvbe, hogy ezt kérem jegyzőkönyvbe, hogy jogosan írták le nekem a 112 millió forint tartozást 14 millió hitelre, amire 6-ot visszafizettem és 12 ezer svájci frankot  tisztességtelenül felszámítottak és több évre túlfizetésben voltam nem elmaradásba és most már 11-ik éve küzdök itt a sok köztörvényes bűzözővel állami segédlettel fenntartott kifosztással. Tehát kérek egy jegyzőkönyvet, hogy a 112 millió forint, amit Önök kiküldtek az egy jogszerű követelés.

V. – És most az OTP mit mond?

K.- Az OTP semmit, hát én nem vagyok kapcsolatba az OTP-vel most már hetedik éve. Nekem az OTP-hez semmi közöm. Az OTP átadta az OTP faktoringnak, az OTP faktoring meg átadta Önöknek.  Engedményezés útján.

V. – Igen

V.- Korlátozás megszüntetésének per van bent?

K.- Nem, végrehajtás megszüntetési per és az elévülés megállapítása

V.- És abban a bíróság nem hozott ítéletet?

K.Á. De hozott ítéletet

V.- És ők nem kérik be az OTP-től

K.- Nem kérte be, nem, hanem az Önök beadványa alapján és a… ezt fogadta el a bíróság, mint …, és 7 oldalon keresztül a koncepciós perben meghozott ítéletbe egyetlen egy alkalommal nem írták le, amire én hivatkozok, hogy én túlfizetésbe voltam, nem elmaradásban. Ez egy koncepciós per, de ez egy másik ügy, ez nem tartozik Önökre. Tehát ennek megvannak a miértjei. Tehát én 800 milliárd forintot harcoltam vissza Magyarországon és 19 milliárd eurót Európában, tehát ezért adták ki a kilövési engedélyt rám, példát statuálni, de ez egy más téma. Tehát itt az a lényeg, hogy én itt vagyok a végrehajtó irodában és kérek egy okiratot, amit… valaki mutassa meg, hogy hol lett ez levonva, milyen jogcímen, milyen dátummal, amikor én évekre túlfizetésben voltam és nem elmaradásban. És akkor Önök elárverezték a, – ezzel bekapcsolódás révén – elárverezték az üzletünket és odaírja, hogy kiküldi valamelyik nap, hogy mikor és hogy adjam át a kulcsot. Hát azt tessenek várni majd mennek szépen lakatossal, meg amivel rendőrséggel, meg amivel kell. Köztörvényes bűnbanda.

V.- Tehát ahogy én átvettem ezeket az ügyeket…

K.- Én tudom, hogy átvette, mindenki erre hivatkozik, hogy nincs joghatása, ő átvette. Kértem a közjegyzőt vonja vissza a végrehajtást elrendelő okiratot.  Nincs joghatása. Senkinek nincs joghatása.

V.- A bíróságnak..

K.- Nem a bíróság meg azt mondta, hogy nem hivatkozhatok a végrehajtás megszüntetési perben, nem hivatkozhatok, hogy jogalap nélkül mondták fel a szerződést. De előtte nemperes eljárásban kértem a végrehajtás megszüntetését, ott meg azt mondták, hogy nem hivatkozhatok nemperes eljárásban, hogy jogalap nélkül mondták fel a szerződést  ha,ha, ha

Tehát egy a lényeg 3 900 svájci franknak megfelelő forintösszeg elmaradásom volt és a bank 12 208 svájci frankot számolt fel tisztességtelenül. Én 5 évig pereskedtem, megnyertem másodfokon is jogerősen a táblabíróság előtt Szegeden. Rá egy hétre gyorsan felmondták, majd az OTP-s Csányi elvitte a Kúriára felülvizsgálati kérelemmel. A kúrián is megnyertem, ettől függetlenül kértem a visszafizetést, nem adták vissza, a Kúrián megítélt perköltséget nem küldte meg az OTP a mai napig. Elárverezték Önök az ingatlanomat és most másodjára, harmadjára teszik ki árverésre a házunkat. Én elég jogszerű és pacifista magatartást tanúsítottam 11 éve csak kezd a türelmem elfogyni. Tehát kérek egy okiratot, ami bizonyítja – talán nem vagyok az ország leghülyébbje – amiből én is ki tudom olvasni, hogy a tisztességtelen összeg le lett vonva, mikor lett levonva, milyen jogcímen lett levonva? Hogy a negyedik éve az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt levő ügyemhez tudjam csatolni. Tehát amikor feltörik az ajtómat – csak tudják – , hogy jogalap nélkül van eljárás alatt Kásler Árpád és családja.

V.- Az a bajom, hogy a bírósághoz kötve vagyunk mi is

K.- Én kihez vagyok kötve? Azt mondja meg valaki, hogy én kihez, mert a törvényekhez én is kötve vagyok addig, amíg azt mondom, hogy itt van vége a dalnak és akkor már nem leszek kötve semmilyen törvényhez….

V.- Úgy tudom…. A törvényeknek ez a negyvenes törvénynek eleget téve az adóssal szembe az elszámolás megtörtént.

K.- És hol van, kérek bizonyítékot, hogy ez megtörtént, mint egy számlánál, tehát én azt mondom befizettem az nem elég, bizonyítanom kell számlával, hogy valamit befizettem. Tehát én kérek egy okiratot… tehát, amit a Strasbourgi bírák is el tudnak olvasni, hogy …

V.- Ezt el tudják olvasni, hogy a végrehajtó felhívására az OTP ezt jelentette be. Ha Ön azt mondja, hogy nem vonta le az összeget, akkor az az OTP felelőssége, hogy ő ezt nem vette figyelembe. Itt nekünk van egy bizonyítható dolog, hogy mi megkerestük az OTP-t, hogy nézze…Pont ezt, hogy jelentse be, mert neki jogszabályi kötelezettsége, ha tisztességtelen összeget számol föl, a bejelentésében ezt rögzíteni,  ha ezt nem vette figyelembe akkor az OTP felel érte. Érti!?

K.- Hogyne érteném, mindent értek, még attól is többet…

V.- Őőő… azt mondja, hogy ez az összeg, ebből nem lett levonva?

K.- De nem látom ebből, hogy miből mi lett levonva. Tisztelt uram! Tehát nem látom, hogy miből mi és mennyi és mikor?

V.- És ez a papír, amit küldtek elszámolást ?

K.-. Az elszámolást, azt kiküldték a törvény alapján az elszámolást, abból nem derül ki, hogy levonásra került, meg mikor? Ez csak, hogy ennyi tisztességtelen összeget számoltak föl. Tehát érdekes módon a magyar jogállamban az senkit sem zavar, hogy nekem van 3900 svájci frank elmaradásom és 12 408 meg tisztességtelen és ő ennek alapján mégis felmondja.

V.- Azt sem értem, hogy egyszer svájci frankot ír, egyszer meg forintot.

K.- Persze, képzelje el, ha Ön nem érti, akkor három és fél millió magyar állampolgár kőműves, pék, festő, az hogy érti, ha Ön nem érti! De ettől függetlenül, hogy nem érti, végrehajtanak.

V.- Igen, mert nekem …kötve vagyok hozzá …

K.- Akkor is, ha nem érti!

V. – De … nem, ezt nem nekem kell érteni, az, hogy a devizatörvényes elszámolás alapján ezt a végrehajtást kérőnek kell figyelembe venni jogszabályi kötelezettsége. Ez alapján és felszólítom őt, ez alapján, hogy nekem jelentse be, hogy ezt figyelembe vette-e azt az összeget, mire ő ezt bejelenti, én folytatom az eljárást. Ha ő ő a bejelentésében ezt nem ő ő vette figyelembe, ez az OTP-nek a felelőssége. Igen. Tehát …

K.- Az OTP faktoring

V.- Hát most már a faktoring. Igen, mert …igen… ez még a sima OTP Bank ráadásul, aki itt van az elszámolással, az engedményezésnél mekkora összeget vettet át? Pont erre lenne ez a jogintézmény, a korlátozása megszüntetési per. A bíróság bekérte minden dokumentumot a végrehajtótól, az engedményestől, az OTP-től és ez alapján megállapítja a bíró, hogy elszámolás

K.- Most mondom hét  oldalon keresztül, de hét oldalon keresztül egyetlen egy betűt nem írt  le erről az elszámolásról. Mondom, hogy koncepciós eljárás  alatt vagyok, én Kásler Árpád vagyok.

V.- Ezért

K.- És a türelmem nagyon fogytán van és ennek tragédia lesz a vége. Tehát Önök jogellenesen hajtanak minket végre.

V. De értse meg..

K.- Én értem.

V.- A bíróság ránk kötelező mi nem bírálhatunk fölül egy bírót, nem mondhatom azt, hogy apukám te rosszul láttad. Érti? Mert az én személyem ilyen szempontból irreleváns, mert ugyanúgy, akár bármelyik végrehajtónak odaadják, hogy ezt a jogszerű ítéletet, ezt .. a végrehajtást kérő ugyanúgy őrjöng  és ugyanúgy azt mondja, hogy hajtsd be a pénzemet, mert nekem tartozik. És nem mondhatom azt, hogy nem  hajtom, igaz, hogy a bíróság ….

K.- Jó ez már a mese része, tehát akkor nem tud nekem olyan okiratok adni?!

V.- Én ennyit tudok adni, hogy fölszólítom Őket.

K.- Jó, ezt én ma kivettem a bíróságról ezt a kettőt, tehát ezzel nem vagyunk előrébb.

V.- Lemásolom akkor ezeket.

K.-  Jó

V.- De még lemásolok pár dolgot, ha nincs meg valamilyen okirat Önnek. Akkor ez megvan ugye?

K.- Hát persze, hogy megvan. Mindenem megvan. Egyedül az nincs meg, hogy levonásra került és nem tudom beszerezni. … Ez már a CIB bankos, mert bekapcsolódott. Teszem hozzá jogalap nélkül ők is. Ott is túlfizetésbe voltam

V.- Ott a felmondás ugyanaz gondolom…

K.- Persze, persze, hát…. ők is több tisztességtelen tételt számoltak fel, mint amennyi elmaradásom volt és azért volt elmaradásom, mert először szóban jeleztem, majd írásba jeleztem, hogy hagyjanak fel a tisztességtelen tételek felszámolásával, ők tagadták, hogy nem számolnak fel nekem tisztességtelent, majd 5 év pereskedés után, miután Luxenburgot is megjártam, akkor kiderült.. be tudtam bizonyítani, amit én már előre tudtam, hogy tisztességtelenül számolnak fel 3,5 millió magyar állampolgárnak. És ettől függetlenül én még mindig itt állok, vagy ülök a végrehajtó irodába. Hm…

V.- Végső soron az országgyűlésnek, a kormánynak kell ezeket rendezni

V.- Tehát addig, amíg nincs ilyen jog, vagy törvény…

K.- Milyen törvény, hát ott van az elszámolási törvény.

V.- Jó, hát akkor elszámoltak, pár millió forintot a 30 millióból. Hát azzal most Ön is sokra megy, hogy nem 35, hanem csak 28 millió

K.- Látom nem érti a lényeget….az bizonyítja, hogy jogalap nélkül mondták fel a szerződésem. Hát az bizonyítja, hogy jogalap nélkül… én túlfizetésben voltam, mert nem önként fizettem túl, hanem az OTP által kötelezően előírtan a felmondás terhe mellett lett előírva tisztességtelen összeg. És akkor, amikor nekem 2012-ben a jogerős táblabíróság ítéletem után felmondta azonnal az OTP, akkor még nem volt meg a 2015-ös elszámolási törvény és az akkor a régi Ptk. hatályos Ptk. jogalap nélküli gazdagodás Tv. alapján kellett volna visszafizesse. Tehát vissza kellett volna fizesse az elszámolást meg kellett volna csinálja és akkor kiderült volna, hogy a Kásler család nem elmaradásba van, hanem 28 hónap túlfizetésbe van. De ezt a jogerős ítélet alapján sem csinálta meg Csányi Sándor, bár őt védik egyelőre a testőrei, de ez is változhat bármikor, úgy tudom a végrehajtóknak ez egyelőre nem jár ki, tehát én csak mondom, tud adni nekem egy okiratot, vagy nem, mert akkor nem tartom fel tovább.

V.- Én ennyit tudok adni

K.- Hát ez semmi, ebből nem látjuk, amit kérek. Akkor Ön azt mondja, hogy ismét forduljak az OTP faktoring-hoz, az OTP faktoring ide küld Önhöz, megint, mert azt mondja, hogy minden okiratot a végrehajtótól tudom kikérni.

V.- Én meg azokat az okiratokat tudom kiadni, amit ők írtak nekünk, bejelentettek az elszámolás után egy összeget, ami alapján folytattuk az eljárást.

K.- Nem leszünk jóba.

V.- A földhivatalba esetleg, vagy a bíróságnál becsatolt kifogást, akkor hátha a bíró ezt figyelembe veszi.

K.- Már ítéletet hozott a bíró. Tehát most fogok fellebbezni. Úgy hozott ítéletet, hogy az egész végrehajtás megszűntetési keresetem a tisztességtelen összegekre irányult és egy betűt nem írt le róla a bíró a koncepciós eljárásba kijelölt, a fideszes országgyűlési képviselő menye, a Békés megyei NAV elnökének a felesége. Mert úgy vannak vele, hogy futhatok a jóistenhez is, jön a végrehajtó és rendőri kísérettel jön és stb. stb. de mindez csak addig, míg betelik az egyébként rég betelt pohár

V. kolleganője:- Nem kérhetünk be az OTP-től egy egyeztetést…?

V. – De ugyanezt fogja küldeni.

V. kolleganője: -Hát hogy mi alapján számolta el, hogy nekünk küldje meg.

K.- Azt hogy mi alapján az a 15-ös elszámolási törvény alapján

V. – A törvény alapján már  Kásler úr már kapott abból, ugyanazt kaptuk mi is. A 12 ezer svájci frank a tisztességtelenül fölszámolt összeg. Ő ezt jelentette be, hogy ő ebből már levonta a a…

K.- Csak, csakhogy értsék. Tehát, hogy fizetés képtelenségbe hajszoljanak havi 152  ezer forintot számoltak fel  addig, amíg fizettem minden hónapban az nem kevés. Egy keresetből élő embernek havi 152 ezret számoltak fel tisztességtelenül. Egy hónapig fizettem, 5 hónapig , 10 hónapig, 22 hónapig fizettem tisztességtelent és azt mondtam gyerekek elég, hát ezt nem lehet bírni. Elindítottam a pert , 5 év után megnyertem első fok, másodfok, Luxembourg, Kúria, mindet megnyertem. Azonnal felmondta az OTP és megindította  a végrehajtást, majd utána, tehát én 25 évre kötöttem a szerződést és nem azért, hogy 8 nap alatt akartam azt visszafizetni, mint ők mondták, hogy 8 nap, hanem 25 évre, tehát bebuktattak 1 900 000 családot a tisztességtelen tételekkel, majd utána azt mondják, jó Kásler kikaparta a gesztenyét ennyi embernek, levonjuk a végső követelésből. Hát ez nem így megy. Tehát bebuktatlak, felszámolok havi 152 ezret tisztességtelenül, bebuktatlak, s ha már kikapartad a gesztenyét, jó akkor a felpumpált 16 millió késedelmi kamatból majd levonjuk röhögve. Hát ezzel nem vagyunk előrébb. Tehát én 3900 svájci frank elmaradással voltam, amikor ő 12 400-at számolt fel tisztességtelenül. Tehát, sokszorosan túlfizetésben voltam.

V.- Igazság szerint ez az árfolyam elszállása miatt következett be, már, ami a törlesztő részleteket érinti.

K.- Akkor mondom, hogy a C 51/117 Európai Bíróság ítélete alapján bizonyított tény, hogy a Kásler per (C26/13) következtében az árrés per következtében kiesett az árfolyam különbözet adósra hárítása is, ezt ezt megemlítik a C51/117 nézzenek utána és a C118/2017-esben is, hogy a kásler per alapján kiesett az árfolyam különbözet adósra hárítása is és ezért az országgyűlés forintosította 256 Ft-on.Viszont mivel 2015-ben lett a forintosítás és 2008-ba lett megkötve a szerződés ez nem egyedileg megtárgyalt szerződési kikötésnek minősül, ezért ez is tisztességtelen, tehát az árfolyam különbözet adósokra hárítása is tisztességtelen, mert nem egyedileg megtárgyalt. Ugyan a jogszabály biztosít arra lehetőséget, hogy a törvényhozó beavatkozzon tisztességtelen szerződési feltételek kiküszöbölésére, de csak egyetlen egy módon, ha az nem jelent többlet terhet a szerződő fogyasztóra. A 256 Ft az én 146 Ft-omhoz képest többlet terhet jelent, ez is tisztességtelen, mert nem egyedileg megtárgyalt szerződési kikötésről van szó. Tehát lehetne csinálni akkor, hogy ha a felvételkori árfolyamon forintosított volna a kormány, de ez megint egy külön téma ezért vagyok kint Strasbourgba.

V. – Én ezt nagyon jól tudom, pontosan ezért, ezért…

K.- Csak egy a lényeg, hogy Önök visznek mindent, mint a kaszinóban.. mert úgy néz ki, hogy  bezárultak a jogi utak, s ha azok bezárulnak, más utakra fogunk lépni.

V.- De az a baj, hogy velünk hajtatják végre. Érti! Tehát az államba a bankok meg a bíróság ezt nem értené, érti, akkor én a hatályos jogszabályokhoz kötve vagyok . Másik országban, ahol nem hárították át, visszavonták és megsemmisítették a szerződéseket.

K.- Én ezzel tisztába vagyok csak, hogy Önök is legyenek tisztába, hogy én csak Önökkel fogok szemben állni ott a kapuba.

V.- De ilyen szempontból kényelmes a bankoknak, meg mindenkinek, mert valójában az ő pénzüket hajtjuk be. Érti! Tehát nem nekünk kell …..

K.- Én értem, értem, csak rajta..

V.- Én azt nem értem sokszor, hogy miért minket, nem én adtam pénzt, nem én követelem vissza, akár tisztességtelen, akár nem tudom … Érti!

K.- De hát én csak ide jöhetek, mert itt vannak az akták.

V.- De jó, de ezzel a bíróságra is mehet és a bíróságnak kéne ilyen szempontból igazságot szolgáltatni.

K.- De nincs igazságszolgáltatás. Még az sem lenne baj, hogy nincs igazság, elég lenne, ha jogszolgáltatás lenne Magyarországon, de egy bizonyos szint fölött jogszolgáltatás sincs, mert a jog minket támaszt alá. Tehát a meglévő törvények és a régi Ptk-ban lévő törvények is minket támasztanak alá. Hát azt nem lehet megcsinálni, hogy én 2,5 évre túlfizetésbe vagyok és mégis végrehajtás alá kerülök.

V.- Jó. Fölveszem ezt jegyzőkönyvbe és akkor ezt megküldjük az OTP-nek. Ez  a legegyszerűbb. Jó azt oda is írom, hogy a  bejelentése az nem egyértelmű, mert azt nem tartalmazza, hogy pontosan elszámolásra került-e az összeg.

K.- A dátum, hogy mikor és miből és milyen jogcímen. Ez a három.

V.- Olyan tájékoztatást kért a végrehajtótól, hogy az elszámolási törvény alapján a végrehajtást kérő által  tisztességtelenül felszámolt összeg levonásra került. Ugye?

K.- Hogy levonásra került-e? Mikor? Milyen dátummal

V. – És akkor odaírom ezt a 12 ezer ugye? Bevágom ezt a Vht. rendelkezést, hogy a 40. alapján köteles a vh-t kérő a törlés, csökkenést haladéktalanul bejelenteni, így van.

K.- Ön szerint a haladéktalan szó alatt mit ért a törvényhozó?

V.- Hát hogy a felhívásomra, követően, haladéktalanul, tehát ebből látszik, hogy neki kutya kötelessége .

K.- Nem az ön felhívására kell, hogy bejelentse a törvény alapján, hanem a törvény megszületését követően haladéktalanul…

V.- Azt be is jelentette, de utána az én, a végrehajtási törvény szerint és az én felhívásomnak pl. ha letiltás megy egy összegig, azt én nem látom, hogy mennyit vonnak, tehát időközönként le kell nyilatkoztatnom a felkérőt, hogy mennyit jelentett be, lehet, hogy mondja, hogy a felét, mivel én azt nem látom én nekem azt be kell fogadnom. Ezért mondja a törvény, hogy az ő felelőssége . Ha ezt ő hazudik, vagy nem ismeri el, akkor szoktuk mi is tanácsolni, hogy a korlátozás megszüntetése pert kell kezdeményezni. Ilyenkor az adós lerakja a bizonyítékait, a bérszámfejtését, hogy mennyit vontak le és a bíróság megállapítja ezek alapján, hogy hazudott-e a végrehajtást kérő, vagy nem. De ezt neki kell vizsgálnia és neki kell ez alapján végzést hozni az ügyben, hogy ez szabályszerű volt, vagy nem.

Akkor mit írjak bele még? Tehát annyit írtam bele, hogy ez a felhívás megtörtént a Vht. 40. alapján a vh-t kérő köteles haladéktalanul bejelenteni a végrehajtónak. 2016.06.08. napján kelt bejelentése alapján ezt megtette. Ezt az összeget. És akkor most mit írjak, hogy Ön nem ért egyet azzal, hogy ez az összeg az Ön számítása szerint nem tartalmazta a tisztességtelen…

K.- Tehát Ön a saját szavaival mondta, hogy ez nem egyértelmű, tehát én nekem sem egyértelmű, tehát én azt szeretném

V.- Ja igen, jó jó

K.- A tisztességtelenül felszámított 12 428 svájci frank

V. -Így van

K.- Melyik dátummal? Milyen jogcímen? És miből? Tőke? Kamat? Késedelmi kamat? vagy miből lett levonva?

V. -A követelésének mely részéből került

K.- Tessék úgy zárójelbe (kamat, vagyis tőke, kamat, késedelmi kamat) kérdőjel. Miből?

V.- Pontosan levezetve

K.- Teljes bizonyító erejű okiratban

V. – Levonásra. Igen.

K.- És milyen dátummal.

V.- Igen, tehát adós kéri, hogy a végrehajtást kérő nyilatkozzon, hogy a tisztességtelenül megállapított, vagy felszámolt?

K.- Tisztességtelenül felszámolt, nem megállapítás

V.- 12 428,3 svájci frank pontosan követelésének mely részéből került levonásra és milyen dátummal? Tekintettel arra, hogy azt  a bejelentése nem tartalmazza.

K.- Nem tartalmazza és nem megállapítható.

V. Így van.

K.- És még azt is tessék odaírni egy fél mondatban. És az előző követeléshez összegéhez viszonyítottan mennyivel csökkent így a követelés.

V.- Akkor kér egy kimutatást, így írom jó? Hogy akkor azt is mutassa ki, hogy pontosan előtte mennyi volt.

K.- így van.

V.- Egy kimutatást, hogy az elszámolási törvény, hogy közvetlenül az elszámolási törvény előtt mennyi volt ugye? a követelés.

K.- A levonás előtt mennyi volt?

V. -Megadjunk dátumot?

K.- Dátumot, igen.

V.- De most mire fog, mert már több éve van, melyik dátumra? Mondjuk ekkor jelentette be, tehát akkor 2016. mondjuk júnus 01-i dátummal?

K.- Akár

V.- Mennyi volt a követelés összege és az miből tevődött össze?

V.-Azt beleírjuk, hogy amikor engedményezés történt az engedményezésnél az figyelembe lett-e véve?

V.- Igen. Ez hozzánk jött be. Májusba történt az elszámolás június, vagy augusztusba, de ilyen dátummal küldte meg a végrehajtó részére. Az itt van az jó. Az elszámolás több, mint egy évvel korábban történt. De akkor azt is odaírom, hogy a akkor a 2015. augusztus 10-i engedményezést …

Ebből Ön nem kapott, ebből az engedményezési szerződésből?

K.- Biztos kaptam.

V.- Az adós kéri a végrehajtó tájékoztatását, hogy a 2015. 08.10. napján kelt engedményezési  szerződés tartalmazta-e a fenti elszámolást. Ez így jó ugye?

K.- Akár

V.- Jó?

K.- Igen

V. – Akkor remélem, hogy mielőtt megírja az OTP

K.- Akkor még csak egy mondat erejéig egy jegyzőkönyvet arról, amit Önök kiküldtek, hogy én 112 millió forinttal tartozok Önöknek, hogy az miből tevődött össze. A 112 millió. Elosztási jegyzőkönyv, vagy elosztási tervezet vagy valami ilyesmi.

Nekem az is elég, nem kell részleteznie, az, hogy nekem 112 millió forint tartozásom van. Hogy az valós tartozás összeg, vagy tévesen került összeadásra, összesítésre.

V.- Két végrehajtási eljárás van? Két egyetemleges?

K.- Én nem tudom, Ön tudja. Tehát ezt mezei halandó ember úgy értse ahogy én, ide most 112 millió 800 ezer forintot kellene letegyek az asztalra.

V.- Úgy értem, hogy az egyetemleges

K.- Nem oda van írva, hogy összesen, tartozás összesen.

V.- Tehát akkor a program összeadja az egyetemlegesen nyilvántartott követelések összegét

K.- Akkor kérem jegyzőkönyvbe, hogy a program összeadta.

V.- Így van.

K.- És akkor mennyi a tartozásom összesen? A Kásler házaspárnak mennyi a tartozása:

V.- Jó akkor úgy írtam, hogy a program az egyetemleges tartozások összegét összeadva is megjeleníti. Az adós követelését a végrehajtási ügyszámok mellett megjelölt követelések összege tartalmazza.

K.- De az jogszerűen jeleníti meg?

V.- Így van. Az ügyszám mellett van a tartozás. Ha több egyetemleges van, akkor 4x 5x szerepel ez az összeg. Ebből kiderül.

K.- Nem derül ki.

V.- Hogy melyik ügyszámon van.

K.- Nem derül ki, hát oda van írva, hogy összesen 112 millió , hát hogy derülne ki, miért mondja, hogy kiderül?

V.- Mert az ügyszám…, jó az derül ki, hogy a program tévedésből összeadja

K.- Akkor oda tessék írni, hogy a program tévedésén alapuló összeadás.

V.- Így van.

K.- Úgy, az legyen oda beírva.

V.- Szerinte ez jó, hogy  tájékoztattam az adóst, hogy a tartozása  nem a felosztási tervben feltüntetett összes tartozás, hanem az egyetemlegesség okán annak a fele.

K.- Tehát nem a feltüntetett 112 millió a tartozása

V.- De az össz. követelésként van feltüntetve, azt mondom, hogy nem az a tartozása, azért írtam le

K.- Hogy a program tévedéséből

V. – A program így tünteti föl, tehát, hogy most ez a kérés, hogy ezt összkövetelésnek vehetjük-e, vagy itt csak annyiról van szó.

K.- Azt mondta, hogy a program tévedéséből került összeadásra .

V.-De azt írtam, hogy a követelés összegét tartalmazza ez az összeg, amit írtam.

K.- Számokat legyen szíves oda beírni, mert ez semmit nem takar…

V.- A felosztási terven feltüntetett össz követelés 112 803 000 Ft miből tevődik össze. Tájékoztattam az adóst, hogy a követelés a folyamatban lévő két egyetemleges végrehajtás ügyében nyilvántartott követelésének összegét tartalmazza.  A program a felosztási terv elkészítésekor az egyetemleges tartozások összegét összeadva is megjeleníti.

K.- Törvényesen összeadta?

V.- Azt írtam, hogy összeadva is megjeleníti. Az adós tartozásának pontos összegét a végrehajtási ügyszámok mellett megjelenített követelés összege tartalmazza. Nem a feltüntetett össz követelés a tartozása, hanem egyetemlegesség okán annak a fele. Tehát ennyi, ezt tisztáztuk.

K.- És hogyha a feleségem agyvérzést kap, amikor kibontja a levelet és ott látja, hogy 112 millió, akkor Ön mit mond erre? Akkor mit mond erre?

Hát hogy küldheti ki nekem, hogy összesen 112 600 000 a tartozásom, ha nem annyi, de a fele sem annyi!! Hogy küldheti ki? Nem küldheti ki! Nem küldheti ki! Tájékoztatom a tisztelt végrehajtót, ha valaha a megfelelő népi felhatalmazást megkapom úgy lesznek Önök elítélve, mint a nürnbergi perben, mert közintézményesített nemzetfosztás zajlik. Itt több ezer öngyilkos lett ennek következtében. Tudok Debrecenben konkrét olyan esetet, amikor ezt megkapta, amit Önök itt kiküldtek és felakasztotta magát. Konkrét, konkrét eseteket tudok! És hiába fognak hivatkozni, hogy a törvény feljogosította, nem jogosította fel Önöket, hogy minket kifosszanak!

K.- Köszönöm szépen, viszlát.

V. -Viszont látásra.

A Haza Pártja OTP számlaszáma:

OTP BANK

Számlaszám:

11733027-21205918

Nemzetközi számlaszám (IBAN):

HU75 1173 3027 2120 5918 0000 0000

SWIFT kód:

OTPVHUHB

Kérjük, a megjegyzés rovatban tüntesse fel: ADOMÁNY

A Haza Pártja PayPal adatai:

E-mail cím:

bank@ahazapartja.hu

Név:

A HAZA PARTJA

Kérjük, a megjegyzés rovatban tüntesse fel: ADOMÁNY