NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS ÉS GYÁSZNAP

A Haza Pártjának kétszeresen is.

Felvidéket, Kárpátalját, Erdélyt, a Délvidéket, más országokhoz csatolták. Az ország egyik napról a másikra elveszítette területének 2/3-át, lakosságának felét. Három és fél millió ember rekedt határainkon túlra az első világháborút lezáró Magyarországra vonatkozó békeszerződés értelmében.

A nemzet pusztítása azóta sem szűnt meg. A devizahitel kifosztás is, egy aljas és éles tőr volt a nép testébe. Ennek következtében ezrek, de az is lehet, hogy közvetetten tízezrek haltak bele, százezres lélekszámot vesztett el az ország a kivándorlás következtében.

Ugyanezen okból kifolyólag párttagunk, fáradhatatlan tisztségviselőnk, bajtársunk, Resch Elemér, 57 éves korában, a nemzet gyásznapján véget vetett az életének.

Gyászoló családjának fájdalmában osztozik A Haza Pártja.

„A bosszú nem alszik el soha szívemben. A bosszút úgy kell nevelni, mint a rab oroszlánt, mindennap véres hússal kell etetni, az emlékek véres cafataival, hogy el ne veszítse vérszomjas hajlamait.”

– Márai Sándor