A Haza Pártja, EP választási programja

(kivonatolt, rövidített változat, bővített változat hamarosan közzétételre kerül)

-Devizahitelesek Ügye

-Bevándorláspolitika

-Munkaerő Szabad Áramlása

-Tiszta Európa Program

1. Devizahitelesek ügye

Az Európai Unió parlamentjétől vizsgálóbizottság felállítását fogjuk kérni, úgy a Magyarországi, mint a teljes Unión belüli országokban folytatott devizahitelezésnek nevezett ügyletek súlyos jogsértésének kivizsgálására.

       -A Kásler féle C-26/13 ügy rámutatott, hogy a tisztességtelen szerződési feltételek (vételi és eladási árfolyam közötti különbség) miatt, kiesett az árfolyam adósra hárításának lehetősége is. A hazai jogalkotó 256,47 forinton való befagyasztása az árfolyamnak, ellentétes az Európai jogi normákkal, mivel egy kiesett tisztességtelen szerződési kikötést, csak abban az esetben lehet jogalkotással helyettesíteni, ha az nem ró egyéb terhet a fogyasztóra. Amennyiben ez fennáll, úgy a jogalkotó szerződési kikötése is tisztességtelennek minősül és ezáltal semmis, márpedig Magyarország esetében ez bekövetkezett.

Szeptemberre az Európai jogintézmények segítségével leállíttatjuk, az összes devizahiteles szerződésekből fakadó végrehajtást (a Kásler féle Petíciót 10.000 aláírással már vizsgálják az Európai Unió Parlamentjében) és tisztességes elszámolásra köteleztetjük a pénzintézeteket. Ezt követően kerülhet sor a kártérítések megállapítására. Mindenki részesülni fog kártérítésben anélkül, hogy önállóan perelnie kellene. Akik még fizetik a jogtalan követeléseiket a legtöbb esetben már túlfizetésben vannak és jóesetben milliókat kell visszakapniuk, a felvett és befizetett összegektől függően. Akik ki lettek lakoltatva, ingatlanjaik árverezve, jövedelmeik letiltva, tisztességes elszámolás után, kártérítésben fognak részesülni. Ezt csakis az Európai Unió Parlamentjéből tudjuk elérni, a szükséges felhatalmazás birtokában. A C-51/17 -es és C-118/17-es ügyek a Kásler perre hivatkozottan ezen követeléseink jogosságát alátámasztják.

2. Bevándorláspolitika

A Haza Pártja, az Európai Unió Parlamentjében, a magyar kormány bevándorlás politikájával szolidárisan együtt fog működni.

3.Munkaerő szabad áramlása

Kezdeményezni fogjuk, olyan Uniós törvény megalkotását, mely szerint, egy adott Európai Uniós Országban foglalkoztatott, másik Uniós ország állampolgára után, foglalkoztatási járulékot fizessen a foglalkoztató ország, a foglalkoztatott származási országának költségvetésébe. Ez jogos hozzájárulás a képzési költségekhez, hiszen a foglalkoztató ország, felnevelési, iskoláztatási, szakmai és gyakorlati képzések költségei nélkül jut hozzá képzett munkaerőhöz, a származási ország kárára és az ő hasznára.

4. Tiszta Európát Program

Kezdeményezni fogjuk az Európai Unió Parlamentjében, hogy egy évben egy nap legyen kijelölve Tiszta Európa napjának, mely napon minden munkáltató köteles beosztottjaival valamilyen szemét összeszedési, környezetóvási tevékenységet folytatni és az alkalmazottaik bérét e napra megfizetni, rendes munkaidőként. A tanintézmények úgyszintén, tanáraikkal és diákjaikkal közösen. A környezetóvási feladatköröket szakemberek dolgozzák ki, melyek közül minden munkáltató és tanintézmény, személyzetéhez legközelebb állót kiválaszthatja. (minden hulladék, ami szennyezi a környezetet valakik által, gyártók, stb. kerül előállításra és persze felelőtlen fogyasztók által eldobásra), ezért ezt az iskolákra is ki kell terjeszteni, a tudatos nevelés programjának keretén belül.

Bővített változat hamarosan….

Minden kifosztott devizahitelest várunk 2019. április 07-én Budapestre, a Kossuth térre, pontosan 11 órakor kezdés, gyülekező 10 óra 30 perctől, Brüsszeli Petíció és ajánlóívek aláírására. Üzenjünk Brüsszelnek és Budapestnek egyaránt, hogy nem hagyjuk tovább kifosztani magunkat.

Kásler Árpád és A Haza Pártja szervezésében.