NYÍLT VÁLASZ A CORVINUS-nak

(Plagizált a Corvinus Egyetem dékánja)

Tisztelt Kásler Úr!

Tisztelt Tiringer Úr!

Engedje meg, hogy illetékességből válaszoljak a teremigényével kapcsolatban.

Engedje meg, hogy a sorok között válaszoljak lenéző, mindenféle objektivitást nélkülöző és valójában, a hatalmon lévő politika elvárásának való megfelelési kényszertől fűtött felháborító levelére.

Értelmezésünk szerint a rendezvény sajtónyilvánossága, politika színezetű témája valamint az a tény, hogy Ön egy politikai párt elnöke, továbbá a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete (BAÉSZ) egyértelműen nyíltan politizáló, mindenféle szakmaiságot nélkülöző önmeghatározása együttesen garantálja azt, hogy ez egy a politikai rendezvény lenne.

Egy rendezvény sajtónyilvánossága, nem veszélyeztetheti az egyetem függetlenségét. Több millió magyar állampolgár banki adósságának ügyét, az évszázad legkárosabb pénzügyi konstrukciójának témáját, inkább politikai színezetűnek tekinteni, mint közgazdaságinak, egy közgazdasági egyetem részéről véleményem szerint elég ijesztő, ugyanakkor alátámasztja, az általunk választott politikai út helyességét, mint a megoldáshoz vezető egyetlen utat, amit eddig sajnos, az ilyen ellehetetlenítő akciókkal, nyilvánosság előtt való megjelenésünk ellehetetlenítésével, elég sikeresen eltitkoltak három és fél millió kifosztott magyar ember előtt, hogy megértsék, politikai képviseletre van szüksége a kifosztott rétegnek.

Továbbá, a BAÉSZ nem politizál, arra ott A Haza Pártja.

Továbbra is veszélyeztetve látjuk az Egyetem függetlenségét, valamint a BAÉSZ megkérdőjelezhető szakmaisága miatt az Egyetem arculatát. A rendezvény teremigényét a kolléganőm által már beidézett szabályra hivatkozva elutasítjuk.

Végezetül, de nem utolsósorban, egyetértünk azzal, hogy veszélyeztetve látják az Egyetem függetlenségét, önök azok akik veszélyeztetik, megfelelési kényszerükkel, sem a BAÉSZ, sem A Haza Pártja még a legcsekélyebb módon sem veszélyeztetheti, nincs meg hozzá a befolyása sem a hatalma.

Ami a többször megemlített „megkérdőjelezhető szakmaiságot” illeti, engedje meg tisztelt Tiringer Ákos, Budapest Corvinus Egyetem Közgáz Campus igazgatója, hogy nagyon szerényen tájékoztassam önt és az Egyetem teljes vezérkarát arról, hogy szerény személyem és a BAÉSZ, több évnyi eszméletlen túlerővel szemben vívott harccal elérte a következőket:

-bebizonyítottuk, hogy nem az adósok voltak felelőtlenek, hanem a Bankok tisztességtelen tételek felszámításával fizetésképtelenségbe taszították az embereket, mi bizonyítottuk be és nem a Corvinus egyetem rektorai, szakemberei, vagy az ott végzett hallgatói

-a válság kitörését követően, a média által sulykolt, felelőtlen adósoknak bélyegző véleményformálást, a megnyert bírósági pereim következtében megfordítottuk és utána már ezt a valótlanságot nem sulykolta tovább a sajtó, ezt sem a Corvinus Egyetem rektorai, szakemberei, vagy végzősei érték el.

-fél évtizedes munkásságunk következménye, a Kúria több jogegységi határozatához vezetett, végül elszámolási törvény megalkotásához, sajnálatosan ezt sem a Corvinus Egyetem rektorai, szakemberei, vagy végzősei hozták össze

-amikor 2017. év második felében a hazai sajtó attől volt hangos, hogy plagizált a Corvinus Egyetem dékánja, az  Európai Bíróság arról adott ki közleményt és név szerint is megemlítette, hogy az elszámolási törvény a Kásler per következménye, ha kéri, szívesen az Egyetem rendelkezésére bocsátom, mert sajnos ezt sem a Corvinus Egyetem rektorai, szakemberei vagy végzősei érték el.

-fentebb említett elszámolás 800 milliárd forintba realizálódott, aminek egy részét készpénzben visszakapták a magyar családok, másik része jóváírásra került, sajnos ezt az eredményt sem tűzheti ki a sikerfalára a Corvinus egyetem, mert nem a rektorai, szakemberi vagy végzősei érték el.

-a mi megalapozatlan szakmaiságunknak következtében, fél tucat Európai országban, tíz milliárd eurós nagyságrendre rúg, amit különböző Európai Bankok vissza kellett, hogy fizessenek ügyfeleiknek. Sajnos ezzel az eredménnyel sem büszkélkedhet a Corvinus Egyetem egyetlen rektora, szakembere vagy végzőse sem.

-az Európai Bíróság immáron fél évtizede, minden devizahiteles ítéletében hivatkozik a Kásler perre, kiinduló alapnak tekinti, sajnálatos szerintem, hogy ehhez az eredményhez a Corvinus egyetem, annak rektorai, szakemberei vagy végzősei semmit sem tudtak hozzátenni

-végezetül, hadd tájékoztassam a tisztelt vezetőségét a Corvinus Egyetemnek, hogy szerény és megalapozatlan szakmaiságunk következményeként, az EJEB elé érdemben csak mi terjesztettünk be keresetet, az elszámolási és forintosítási törvényeket illetően, ott ahol a bankok, az OTP-vel az élen, mind elvesztették pereiket az elmúlt hónapokban, csak nekünk áll még a zászló és csalódást most sem fogunk okozni, irigységet, mint látjuk annál többet. Sajnálatosnak és egyben szégyenletesnek tartjuk, hogy önök, a megalapozott szakmaisággal rendelkezők, az elmúlt egy évtizedben, megalkuvó, gyáva és aljas módon végigszemlélték az ország egyharmadának kifosztását szótlanul. Szégyen. Lemoshatatlan és megbocsájthatatlan szégyen.

Kérem szíves megértését!

Kérem a fentebb leírtak szíves tudomásul vételét!

Köszönettel,

Üdvözlettel,


Tiringer Ákos
Budapesti Corvinus Egyetem
Közgáz Campus
igazgató

Kásler Árpád

A Haza Pártjának elnöke

https://24.hu/belfold/2017/07/17/plagizalt-a-corvinus-egyetem-dekanja/