Büntető feljelentés PUZSÉR ellen-A Haza Pártja

Képtalálat a következőre: „puzsér róbert”

Legfőbb Ügyészség.                                                                A Haza Pártja

Cím, 1055 Budapest Markó u. 16.                                  5711 Gyula, Fehér-Körös u. 69.

 

Tisztelt Legfőbb Ügyészség!

A Haza Pártja nevében  (5711.Gyula,Fehér-Körös utca 69.) képviseli Kásler Árpád, elnök

f e l j e l e n t é s t   t e s z e k

Puzsér Róbert (szül.Budapest, 1974. október 24. –) végzettsége szerint magyar–történelem szakos tanár; műsorvezető  ellen, elsősorban  az Alaptörvény 12. cikk (1) A köztársasági elnök személye sérthetetlenségének megsértése miatt,
másodsorban a  Büntető  Törvénykönyv 227. §(1) a) és b) bekezdésében foglalt becsületsértés elkövetésének alapos gyanúja miatt.
227. § (1) Aki a 226. §-ban meghatározottakon kívül mással szemben

a) a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben vagy

b) nagy nyilvánosság előtt a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Fent nevezett Puzsér Róbert, 2018. november első hetében, feltehetőleg november 7-én, Budapesten az un. CEU tüntetésen, nagy nyilvánosság előtt, illetve az internetes közvetítéseknek és a nemzetközi sajtó figyelmének következtében országhatáron túlívelő nyilvánosság előtt, megsértette a magyar köztársaság elnökét, illetve ennek jövőbeni megismétlésére uszította a jelenlévő tüntetőket.

Magyarország Alaptörvénye kimondja, hogy a köztársasági elnök személye sérthetetlen. A köztársasági elnök megsértése Magyarország, a magyar nemzet egészének megsértését jelenti. Puzsér Róbert azáltal, hogy “bajszos szar”-nak nevezte a köztársasági elnököt, hozzátéve, hogy nem is köztársasági elnök valójában, hanem az általa használt kifejezés, ezzel a magyar nemzet összességét nevezte annak, ami büntetlenül nem maradhat. Az Alaptörvényi védelme a személyen keresztül a közjogi méltóságnak szól, a köztársasági elnök megsértése Magyarország, a magyar nemzet megsértését jelenti.

Kérem a tisztelt Legfőbb Ügyészség, mindenre kiterjedő vizsgálatát, különös tekintettel arra, hogy az elkövető ismert személyiség, közszereplő és politikai célokat tápláló személy, kinyilatkozása szerint Budapest Főpolgármesteri címéért független jelöltként kíván indulni a politikai megmérettetésen.

A Haza Pártja aggodalommal figyeli a közélet és a közbeszéd színvonalának elalpáriasodását, az év végén lezajlott tüntetések skandálásai, a miniszterelnököt megbélyegző kifejezések semmiképp nem férhetnek bele a szólásszabadság és szabad véleménynyilvánítás keretében, még akkor sem, ha ellenezzük ezen politikai szereplők ténykedését, mert olyan folyamatokat indítanak be, aminek beláthatatlan következményei lehetnek, elsősorban a felnövekvő generációkra nézve.

Ez legutóbb Kecskeméten, ugyancsak egy tüntetés keretén belül már tettenérhető volt, ahol egy gimnazista lány hasonló kifejezéssel illette Magyarország köztársasági elnökét, mint Puzsér Róbert, akinek ismertsége, befolyásoló hatással bír elsősorban a fiatalokra, mint láthattuk, aki azonkívül, hogy Btk-ba ütköző cselekményt követett el, a magyar nép és a nemzet összességét megsértette. Ennek a tendenciának, a politikai közélet és közbeszéd kifehérítése érdekében megálljt kell parancsolni.

A Haza Pártja, mint politikai párt, mely a magyar nemzet érdekeinek védelmére és az ország jó hírnevének megőrzésére jött létre és amelynek alapítói és párttagjai a magyar nemzet részét alkotják, érintettségünk okán teszünk feljelentést, kérve a tisztelt Legfőbb Ügyészséget, amennyiben a megalapozott gyanú bizonyítást nyer, a lehető legszigorúbb kiróható büntetést kérje az elkövetőre, beleértve a közügyektől való eltiltását is a törvényben meghatározott leghosszabb időre. A magyar politikai palettát, törvényes eszközökkel az alpári stílusú közszereplőitől meg kell tisztítani, mert az elmúlt hónapok eseményeiből, megengedhetetlen tendenciák kibontakozására lehet következtetni.

A Haza Pártja, Kásler Árpád elnök

Kelt.  Gyulán 2019. január 1. napján