Belépési nyilatkozat

A HAZA PÁRTJÁBA való BELÉPÉSI KÉRELEM és NYILATKOZAT

Alulírott:
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Lakcím:
Telefon:
E-mail:
Személyi igazolvány száma:

Kinyilatkoztatom szándékomat, miszerint A HAZA PÁRTJA tagja kívánok lenni. Akaratomat ezen nyilatkozat kitöltésével, tanúk előtti aláírásával és a kötelező mellékletek (önéletrajz, kérdőív) csatolásával fejezem ki. Hozzájárulok ahhoz, hogy a párt, személyes adataimat saját nyilvántartásában kezelje.

A párt alapszabályát elolvastam, megértettem, az abban foglaltakat magamra kötelező érvényűnek tekintem.

Kérem belépési szándékom elbírálását és a párt tagjai közé történő besorolásomat.

Kelt:………………,2014…………….,…………

kérelmező

 

Tanú1:                                                                                          Tanú 2:

Kérdőív a pártba való belépési kérelemhez és nyilatkozathoz

Kérjük, töltse ki a kérdőívet. A kérdések megválaszolása önkéntes, a mezők kitöltésével, a tagfelvételével kapcsolatos döntésünket segíti elő. Köszönettel és tisztelettel A HAZA PÁRTJA elnöksége.

Név:
Családi állapot:
Gyermekei száma:
Iskolai végzettsége:
Jelenlegi foglalkozása:
Állampolgársága:
Nemzetisége:
Vallása:
Volt-e büntetve, ha igen, mikor és milyen okból:

Volt-e tagja más pártnak, ha igen melyiknek és mely időszakban:

Honnan hallott A Haza Nem Eladó Mozgalom Pártról:

Vállalna-e tisztséget a Pártban:
Milyen formában tudja támogatni a Párt munkáját:

  • Anyagi
  • Fizikai munka
  • Szellemi tevékenység
  • Egyéb:

Konkrétan mi az egymondatos véleménye céljainkról:

 

Lát-e egyéb lehetőséget a közélet megtisztulására:

 

Mi a véleménye az alulról szerveződő mozgalmakról:

 

Kérjük mellékeljen egy rövid, leírásszerű önéletrajzot:

Kelt: ………………, 2014. ……………………..  ……

…………………………..
aláírás